Ревността на светиите да се разгори и в теб

1464 0

Автор: архимандрит Емилиан Симонопетритски
Източник: “Толкование на подвижнические слова аввы Исаии”
Превод: Пламена Михайлова

„Възлюби верните, за да можеш чрез тях да получиш милост. Възлюби светиите, за да те изяде ревността им.“

Отново и отново преподобни Исаия прибягва към една и съща мисъл. Многократно я споменава, за да може най-накрая да я прикове към нас като гвоздей. Нужно е да удряш един гвоздей много пъти, за да го забиеш в дъската. При това дървеният материал е много по-мек от човешкото сърце. Ето защо той втъква в нас тези мисли подобно на гвоздеи, надявайки се те да проникнат в дълбините на сърцата ни.

Възлюби верните, за да можеш чрез тях да получиш милост. Възлюби онези, които се намират около теб, в твоята църква или манастир; верните, които са редом с теб и които са далече, които са ти познати и които са непознати. Възлюби онези, с които е лесно да се сближиш и онези, които отбягват човешкото общение и е трудно да бъдат намерени, по думите на св. Василий Велики, тоест старците и духовните хора. Възлюби онези, които вярват в Бога, обичат Го и носят в себе си Неговото слово. Както и онези, в чийто живот присъства Бог, Неговата усмивка и мир, и които Му служат. Обикни ги, за да бъдеш помилван чрез тях.

Спомнете си колко пъти великият Павел, а и всички светии на Църквата са просили молитвите на верните (вж. Рим. 15:30; 1 Сол. 5:25). Колко изобщо са верните? Безчислено множество, което не ни е известно. Ежедневно те влизат в Царството Божие, докато ние си мислим, че отиват направо в ада. Но всесилният Бог е в постоянно очакване на подходящия момент, в който ще започне беседа с всяка човешка душа, ще я просвети, облагороди и привърже към Себе си.

И тъй, възлюби всички верни, и особено онези, за които е видно, че са Божии служители и могат да възвисят живота ти. Тяхната молитва, застъпничество, усмивка, дълбок мир и чист поглед, благодатно слово, мълчание, сериозност и смирение ще привлекат Божията милост и към теб. Те имат дръзновение пред Бога и Той веднага ги чува. А как Господ да чуе теб, който лежиш в калта? Но ако потърсиш помощта им и изпросиш молитвите им, ако побързаш да се вслушаш в думите им, ако ги обикнеш повече от останалите, то Господ ще помилва и теб заедно с тях.

Чуваме, че мнозина умолят: Ще вземеш ли и мен в рая? В житията на светиите откриваме прекрасни истории, съдържащи отговорите на този въпрос. Преди да са си отишли от земния живот, светиите са известявали: Ще те взема след седмица, след четиридесет дни, след една година. Наистина, така и ставало. И тъй, възлюби светиите, докато са все още живи и около теб. Падни в нозете им, прегърни ги, дай всичко от себе си, за да овладееш това, което те са овладели. Но най-вече научи се на тяхната молитва, която всекидневно твори чудеса. Възлюби не само светиите, живеещи тук, но и прославените — онези, които непрестанно предстоят пред Господа и Го славословят. Възлюби също и ангелите.

Възлюби светиите, за да те изяде ревността им. Когато устремяваме поглед към светиите и размишляваме за тях, в нас се поражда порив да им подражаваме. Виждаме, че животът им е истинен — те са близо до Бога, живели са просто и смирено, проливайки кръв, но са вършели това радостно и мирно. Виждаме, че са били смъртни и грешни като нас, вървели са по същия път, по който вървим и ние. Там, където съм аз, някога са били и те. Сега обаче те са прославени на небесата.

Възлюби светиите. Думата обичам означава, че с помощта на въображението и сърцето, и особено на ума и желанието, аз си представям някого пред себе си така, сякаш го виждам и докосвам, следователно искам той да присъства в живота ми. Разговаряй със светеца, подражавай му, обикни го, сприятели се с него. Потърси молитвите му, помоли го за онова, от което имаш нужда.

Поначало Господ ни дава нещата, за които се молим, чрез светиите. Той прави това, за да не се наруши равновесието в отношенията помежду ни. Бог постъпва така, както и ние, когато извършваме своите послушания. Едно послушание зависи от друго и по този начин всеки става причастен на дарованията и молитвите на ближните си.

Чрез светиите Бог ни прощава, възпитава ни и ни се открива. Ако бяхме поискаме да отидем при Него направо, то ние не бихме узнали за Тялото Христово, за неговата истинност и реалност, не бихме узнали за самата Църква. Щяхме да вървим към Бога като лъжците-протестанти и никога нямаше да Го срещнем. Понеже Господ може да бъде намерен единствено в обкръжението и общността на светиите, чието множество образува облак (срв. Евр. 12: 1), обгръщащ Го толкова плътно, че няма ни едно свободно място, откъдето бихме могли да Го зърнем отдалече.

За да те изяде ревността им. Образността, с която си служи авва Исаия преди това — да не те изядат зверовете, е използвана и тук: Нека те изяде ревността за Христа, която светиите са имали през живота си и все още имат, бидейки на небесата. Нека ревността им се разгори и в теб. Тогава тя ще погълне всичко греховно, беззаконно, лошо, светско, както огънят пояжда дървото.

Затова, когато ти казвам да се молиш непрестанно и ревностно да изпълняваш нощното си правило, не мисли, че това е трудно. Много просто е: обичай верните, прибягвай към тяхната помощ, защото те имат предано и милостиво сърце, обичай горещо и светиите. Тогава Бог ще бъде изцяло твой, а очистването на сърцето — възможността да станеш Негово постоянно обиталище — ще дойде от само себе си като величествено възпълване, защото това ти е приготвено от Всесветия.