Само пътят с теб е небесен

1199 0

Автор: о. Спиридон Скутис
Превод: Константин Константинов

Разводът е ярко доказателство, че се ожених за другия по погрешни причини. Това е неспособността на двама души да се обикнат, защото не са поискали да съединят житейските си пътища и са запазили помежду си дистанция, без да станат едно цяло. Когато в брака цари егото вместо „ние”, тогава той е осъден на провал.

Ожених се за другия, защото исках нещо от него, а не самия него. Така нещата се изкривяват и вече не можем да живеем заедно, защото за нас не съществува общ път, а една сделка за задоволяване на нашия егоизъм. Много хора искат да са заедно, защото единият желае другият да сподели част от живота му  и обикновено  целта е  насладата: „Да си прекарваме добре!”.  Когато обаче им кажеш те самите да станат част от живота на другия, тогава се плашат. Плашат се от отговорността, отдаването, жертването, защото трябва да се лишат от нещо, а повечето хора отказват да направят това.

Не се женя по някаква конкретна причина. Нито за да създам семейството, деца и имоти или за да имам хубав живот.  Не зная дали това ще се случи, нито трябва да ме интересува. Женим се и искаме безоблачен живот и радости. Ала забравяме, че любовта се измерва с нашите битки и рани.

Каква любов имаш в брака си? Това ще проличи от битките, които си водил в хода на това пътуване.  Няма значение дали ще победиш или ще бъдеш победен. Важна е същността. Някои смятали, че разпъването на Христос на кръста било поражение. Но това било слава, защото след него последвало Възкресението.

Нека не се боим от войната и раните, а да говорим на Лекаря, който може да ни изцели. Имаме Велик Първосвещеник, както казва св. ап. Павел, и затова не трябва да се боим от нищо.

Щастието съществува там, където е Христос, а там, където Го няма,  то липсва. В църковния брак двойката не получава „невидимо благословение” — в тяхната връзка присъства една конкретна Личност. И тази връзка вече не е размяна на наслади и задоволяване. Не е едно пътуване, за да си прекарваме добре, а  пътуване заедно с Кормчията Христос, чиято крайна цел е царството небесно.

Ще пътуваме заедно с Христос на каквото и да е цена. С болести, със семейни трудности, с много деца, без деца, във война, в радости, в скърби… Ще пътуваме заедно.

Успешен брак е не този, в който има деца, внуци и имоти. Успехът на брака не зависи от нашия успех в обществото, а от духовното ни усъвършенстване. Успешен брак има тогава, когато двойката се е борила за своето единство и брачният им път е стигнал до царството на Бога. Мнозина ще се оженят в Църквата, но не всички бракове ще завършат в царството небесно.