СВЕТАТА БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ

5072 0

purvi-klas-klir-2Източник: http://oca.org

Превод: Павел Стефанов

Думата “литургия” означава всеобщо служение или общо дело. Божествената литургия е съвместна служба на Православната Църква. Тя е официалното служение на Църквата, тържествено събрало заедно избрания народ на Бога. Думата „Църква”, както си спомняме, означава събрание или сбор от хора, призовани да изпълняват конкретни последования.

Светата Божествената литургия е общото служениена православните християни, официално събрани, за да съставляват православната Църква. Това е действието на Църквата съставено от Бога, за да бъдем заедно, в еднаобщност, да посещаваме службите, да се молим, да пеем, да слушаме словото Божие, за да бъдем наставлявани в Божиите заповеди, както и да имаме живия опит на вечното Божие царство чрез общение с един и същия Христос, който присъства в своите чеда чрез СветияДух.

Светата Божествена литургия се извършва винаги от православните християни в деня Господен, който е неделя, който е символ на първия ден на сътворението и последния ден, или както се нарича ​​в Свещеното Предание, осмият ден – на Царството Божие. Това е денят на Христовото възкресение от мъртвите, денят на Божият съд и победата предсказана от пророците, деня на Господа, който поставя началото на присъствието и силата на “идващото царство” още сега, в живота на настоящия свят.

Божествената литургия също се отслужва от Църквата на специални празнични дни. Тя обикновено се отслужва всекидневно в манастирите и в някои големи катедрали и енорийски храмове, с изключение на седмичните дни на Великия пост, когато тя не се служи, поради пасхалния си характер.

Като общо служение на народа Божий, Божествената литургия може да се отслужва само веднъж на ден в православната християнска общност.Всички членове на Църквата трябва да се съберат заедно с техния свещенослужител на едно място и по едно време. Това включва дори малки деца и бебета, които участват пълноценно в общението на литургията от деня на влизането им в Църквата чрез тайнствата Св. Кръщение и Миропомазване. Винаги всички, винаги заедно.Това е основният израз на православната Църква за Божествената литургия.

Поради общия си характер Божествената литургия никога не може да бъде отслужвана частно, единствено от духовенството. Тя никога не може да бъде отслужвана само за някой, а не за другите, но за всички. Тя никога не може да се отслужва само за някои персонални цели или за някои специфични или изключителни намерения. По този начин може да има, и обикновено има, специални треби и молитви на Божествената литургия за болните или починалите или за някои много конкретни цели и начинания,но никога не се служи Божествена литургия изключително за частни лица или конкретни цели или изолирани намерения. Божествената литургия е винаги “от името на всички и за всички”.

Тъй като Божествената литургия съществува не поради друга причина, а да бъде официално молитвословие, включващо всичко необходимо, богослужение, обучение, общуване между небесната (тържествуващата) и земната (войнстващата) Църква, тя не може да се счита самокато определени молитви от многото, макар и най-възвишени молитви. Божествената литургия не е акт на лично благочестие. Това не е просто молитвена служба.Това не е просто едно от тайнствата.Божествената литургия е едно тайнство на общението, на самото съществуване на Църквата. Това е една тайнствено проявяванена същността на Църквата като общност на Бога на небето и на земята.Това е едно уникално тайнствено откровение на Църквата като мистично Тяло и Невяста Христова.

Като централно мистично действие на цялата Църква, Божествената литургия е винаги възкресна по дух.Тя винаги е изливане на Животворящия Дух. Тя винаги е общение с Бог Отец.Божествената литургия, следователно, никога не може да бъде тъжна или скучна. Тя никога не е израз на мрака и смъртта на този свят.Тя винаги е израз и на опита на вечния живот на Царството на Светата Троица.

Божествената литургия се състои от две основни части.Първата част е събирането, наречена събор.Втората част на Божествената литургия е евхаристийната жертва. Тя има своя произход от богослужението в Стария завет, извършването на жертвоприношение за Божия народ; и в централното спасително действие в Стария Завет, Пасхата (Пасха).

В Новия Завет Църквата на Иисус Христос е живото Слово на Бога, и то е в евангелията и апостолските послания, които се четат в първата част на Божествената литургия. И вече в Новия завет в Църквата централното спасяващо събитие е вечната, изкупителна и напълно достатъчна жертвата на Господ Иисус Христос, един велик Първосвещеник, който е и Божият Агнец заклан заради спасението на света, Новата пасха. В Божествената Литургия верните християни участват в доброволната жерта на Христос към Отца, извършена веднъж завинаги на Кръста чрез силата на Светия Дух. В и чрез тази изкупителна жертва на Христос, вярващите християни се причастяват със Светите Христови Тайни.

В продължение на вековепрактиката на Църквата е билада допуска всички хора на първата част на Божествената литургия, като същевременно строго запазва втората част за тези, коитоса станали християни чрез Св. Кръщение и Миропомазване в Църквата. На некръстените не се разрешавало дори да бъдат свидетели на жертвоприношението и получаването наСветото Причастие от верните християни.Така първата част на Божествената литургия започнала да се нарича литургията на оглашените, литургия на тези, които са се поучили в християнската вяра, за да станат членове на Църквата чрез Кръщение и Миропомазване.Втората част на Божествената литургия започнала да се нарича литургия на верните.

Въпреки че днес обикновено е практика в Православната църква да позволи на инославни и дори на иноверни да станат свидетели на литургията на вярващите, все пак е практика да се запазва реално участие в тайнството на Светото Причастие само за членове на Православната Църква, които са напълно отдадени на живота и учението на православната вяра.

Сега започва частта от Божествената литургия, наречена евхаристиен канон. Тя се нарича още анафора, което означава повдигане нагоре или издигане. В това време даровете – хляб и вино, които са били предложени на олтара се издигат от олтара към Бога Отца и получават Божествено освещение от Светия Дух, който снизхожда, за да ги промени в истинските Тяло и Кръв на Господ Иисус Христос.

Светата жертва е Христос, Синът Божий, който е станал на Син Човешки, за да принася Себе Си като жертва на Своя Отец за живота на света.