СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ— ЖИВО ЕВАНГЕЛИЕ

424 0

Автор: Антанийски епископ Партений, игумен на Бигорския манастир „Св. Йоан Предтеча”

Източник: www.bigorski.org.mk

Превод: Пламена Вълчева

Божият Син дойде на Земята, мили мои, за да даде на човека онова, което му липсваше, за да даде на човека онова, от което той се лиши, когато отхвърли Божествения промисъл за вечен живот в непрестанна любов. Дойде, за да възстанови божественото достойнство на човека, изгубено в Едем. Той понизи Себе Си и се облече в човешкото естество, за да излекува раната на Адам, за да обожи човека, за да го направи отново свят, за да го направи подобен на Себе Си  — бог по благодат.

Господ Иисус Христос дойде като Изцелител на човечеството. Преди малко чухме прекрасните думи на Евангелието, с които евангелист Лука  описва Христос: „И целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеряваше всички” (Лук. 6:19). Господ дойде като източник на изцеляваща сила, като извор на обожаваща енергия за всеки, който желае да се докосне до Него с вяра и открито сърце.

Днес честваме паметта на един велик светец, на светия и богоносен наш отец Николай Мирликийски Чудотворец, който е почитан от цялата вселена — на изток и на запад, на север и на юг. Неслучайно целият свят възпява и почита този най-велик Христов светител. Причината за това е, че той се е превърнал в живо Евангелие.  Станал е всецяло обожена, охристовена личност, човек съсъд на Божията благодат, затова от него излизала и до днес излиза сила, с която той лекува и помага на всички, които с вяра и смирение прибягват към него. Свети Николай не  разочарова никого в надеждата му към него. Отива навсякъде като ангел Господен и чува молитвите на онези, които имат някаква нужда. Бог му дал толкова изобилна благодат, че той станал велик утешител и помощник на верните. Защото през земния си живот всецяло се предал на Христос и в Неговото име изслушвал и помагал на слабите, болните, страдащите, на онези, които имали някаква нужда; плачел с ония, които плачели, и се радвал с ония, които се радвали (срв. Рим. 12:15). И именно заради това сега той свети в Царството Небесно като невечерен Божи светилник, осветяващ пътя на мнозина към добродетелите.

В неговия тропар, в неговата похвална песен, наред с другите неща, пеем: „правило на вярата”. Свети Николай е станал правило, образец за това как трябва и ние да вярваме в Христос. Казваме „станал”, а не  родил се, защото и той е бил човек като нас, но с любовта си към Господа, с непрестанната си борба против егоизма, страстите и прегрешенията, с всецялото си себеотдаване на Христос, той е станал това, което е: исполин на Божията благодат, поборник на християнските добродетели, „правило на вярата и образец на кротостта”. Цели седемнадесет века Христовата Църква с радост почита паметта му, всяко поколение го чувства близък и скъп и иска молитвено да се докосне до него, защото от него излиза сила и стават много чудеса.

Да се поучим и ние, мили мои, от този светъл пример на вяра в Христос, и подобно на него да се стараем да преборваме страстите, греховете и егоизма си със силата на вярата, молитвата и милосърдието. Тези добродетели са превърнали свети Николай от обикновен човек в богоносец — в обожен човек, който е побрал в себе си цялата Троица съгласно думите на Божия Син: „ако някой Ме люби, ще спази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим” (Иоан. 14:23).

Това е, възлюбени, смисълът на нашето съществуване — да станем носители, жилища на Троичния Бог и така да наследим вечния живот. Ние сме създадени за вечността, за Царството Небесно, а не за този мимолетен, временен  „живот”. Да не забравяме това, но като имаме пред себе си примера на днес чествания светец и на неговото силно молитвено застъпничество, да покажем истинско покаяние, автентично участие в светотайнствения живот на Църквата и безрезервно себеотдаване на Христос. Тогава и ние ще заблестим като Христови светилници, като синове на Божията благодат.

Нека свети Николай ни помага да преминем богоугодно този Рождественски пост и с радост и духовно веселие да посрещнем Рождество Христово, ставайки и ние носители на Христос.

Неговите молитви да бъдат с всички нас. Амин.

2020 г.