СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ И СИЛАТА НА МОЛИТВАТА

544 0

Автор: свещ. Робърт Теклински

Източник: orthochristian.com

Превод: Пламена Вълчева

На празника на свети пророк Илия четем откъс от пета глава на Съборното послание на свети апостол Иаков, в който се казва: „голяма сила има усърдната молитва на праведника” (Иак. 5:16). Причината, поради която четем този откъс, е, че споменатият от апостол Иаков праведник, чиято молитва била пламенна, ревностна и настойчива, е именно пророк Илия. По-нататък апостолът разказва колко силни били неговите молитви.

С дълбока вяра, ревност и настойчивост Илия молил Бога да изпрати суша и да накаже цар Ахав, царица Иезавел и народа на Израил, които отстъпили от истинския Бог и се поклонили на гнусното езическо божество Ваал. Молитвата на Илия била толкова пламенна, че Господ я изпълнил веднага, изпращайки суша и глад, които продължили три години и шест месеца. И в още няколко случая отправяните с ревност, вяра и настойчивост молитвите на свети Илия получили действен отговор от Бога.

Бог казал на Илия да се скрие от гнева на цар Ахав, който се възбудил в него поради молитвата на Илия за суша и глад като наказание за Ахавовото поклонението на Ваал. Било му наредено да отиде на място, наречено Серепта, и да остане там при една бедна вдовица и нейния малък син. Понеже вдовица била гостоприемна към Илия и споделила с него остатъка  от  брашното и маслото, които имала, за да преживее глада, Бог отговорил на настойчивата му молитва да помогне на жената и нейния син, като умножавал брашното и маслото в съдините ù, така че те никога не останали празни. Нито вдовицата и синът ѝ, нито пророк Илия били застигнати от глад.

След известно време синът на вдовицата се разболял и починал. Молитвите на светия и праведен пророк Илия, с които той молил Бога да върне живота на момчето, отново имали действена сила. То оживяло и Илия го предал на майка му в добро здраве.

При друг случай свети Илия предизвикал пророците на езическия бог Ваал на съревнование, за да бъде явено кой е единият истински Бог —  нашият Господ или Ваал. И отново молитвите му явили своята действена сила. Пророкът призовал Господ от все сърце да изпрати от небето огън, който да изгори жертвеното теле, което бил приготвил като приношение на Бога, за да докаже на грешния израилски народ, че Господ, а не Ваал, е истинският Бог. Огънят веднага слязъл от небето и изгорил не само всесъжението, но и дървата, каменния олтар и водата, която Илия наредил да излеят върху него. Вааловите пророци се провалили в опита си да измолят огън от своя фалшив бог.

В резултат на пламенните молитви на пророк Илия се случило още едно значимо събитие. Когато израилтяните видели огъня, слязъл от небето благодарение на неговите молитви, те престанали да се покланят на Ваал и отново започнаха да се покланят на Господ Бог, възгласяйки „Господ е Бог, Господ е Бог!” (3 Царств. 18:39). Молитвата на Илия завела децата на Израил обратно при техния истински Бог, отдалечавайки ги от вечното наказание.

За да възнагради израилтяните за това, че се отказали от поклонението на Ваал, свети пророк Илия отново се помолил пламенно на Бога — да сложи край на продължилите три години и половина суша и глад. За пореден път молитвата му имала действена сила. Господ го послушал  и изпратил силен дъжд, който сложил край на сушата и глада (3 Царств. 18:42-45).

Молитвите на свети Илия били действени поради няколко причини. Първо, Илия бил свят човек, който останал верен на Бога, противопоставяйки се на цар Ахав, който заповядал на израилтяните да се покланят на Ваал. Вярата на пророка била толкова силна, че той нито за миг не усъмнил в способността или желанието на Бога да отговори на молитвите му. Второ, Илия принасял на Бога пламенни молитви. Молел се с изключителна ревност, проникнат от силна любов към Него, не изричал думите по навик или по памет, без да влага каквото и да било чувство към Бога. Трето, Илия не се молел за земно богатство или за подреждане на своя живот. Молел се за духовни неща: Бог да открие Своята слава на Израил, в резултат на което израилтяните да отстъпят от нечестието и от поклонението на идолите, да се върнат при Господа, своя Бог, и да живеят съгласно Неговите праведни заповеди. Също така молитвите, които Илия отправял към Бога, се отнасяли не за самия него, а за духовната и материална полза на другите, а именно Бог да бъде милостив към бедната вдовица, към нейния син и към грешния народ на Израил.

Бог ще чуе молитвите ни и ще им отговори по действен начин, ако станем като пророк Илия — свети в очите на Бога. Бог ще чуе молитвите ни и ще им отговори по действен начин, ако ги принасяме така, както ги принасял пророк Илия — с непоклатима вяра в Божията сила и в Неговата готовност да отговори на молитвите ни, проникнати от голяма ревност и от силно чувство на любов към Бога. Бог ще чуе молитвите ни и ще им отговори по действен начин, ако и ние, подобно на пророк Илия, се молим за онези духовни и материални блага, които са необходими на нас и на другите, за да се подкрепим в своето пътуване към царството Божие.

Ако се молим пламенно така, както се молят светите хора — Бог да изпълни всички моления на Своите раби, които са за наша полза и за полза на другите, то тогава Бог ще отговори на молитвите ни по действен начин. Ако се молим както пророк Илия за онова, което ни е наистина потребно — в настоящия век Бог да ни дарува познание за Своите Божествени истини, а в бъдещия — живот вечен (Молитва на 3-ти антифон), то тогава Бог ще отговори на молитвите ни по действен начин. Защо сме убедени в това? Защото в Свещеното Писание Господ ни уверява, че „голяма сила има усърдната молитва на праведника” (Иак. 5:16).

*Отец Робърт Теклински е клирик на Карпато-руския православен диоцез в САЩ, Вселенска патриаршия.