СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ

2593 0

Автор: Зоран Калев

Защото ние винаги сме предавани на смърт за Христос,
за да се яви на тялото ни и живота на Христос
(2 Кор. 4: 11)

Братя и сестри, на днешния ден честваме паметта на св. мъченик Игнатий, който носи името Богоносец. Но какво означава това да бъдеш “богоносец”? Животът на св. Игнатий ни показва, че истинската вяра означава да носиш Бога у себе си като се отречеш от всичко, като доброволно понесеш страданията в света в името на Спасителя.

Св. Игнатий е живял в едно време, когато християните са били гонени, заради това, че са приемали за свой Господ Иисус Христос. В римската империя държавните управници са се отнасяли с насмешка към учението за доброволните страдания, дотолкова че от гордост са убивали християни като са ги хвърляли на лъвовете.

Св. Игнатий е оставил писма, в които описва своето пътуване към град Рим, където е осъден да загине. В своите писма той ясно казва, че не се страхува и че това да умре като мъченик е достигане на истинския живот. Св. Игнатий смята за нищо страданията на плътта, никоя скръб, никоя болка на тялото не може да спре в него да се прояви любовта на Христос. А евангелието ни учи, че който загуби живота си заради любовта към Бога, той ще се спаси (Марк 8: 35).

Братя и сестри,

събрани сме в Църквата на Христос като чеда Божии, ние живеем заедно с Христос, причастни сме на Неговото безсмъртие, защото сме причастни и на неговите рани, а тия рани единствени могат да ни излекуват от греха.

Нека днес, когато си спомняме за мъченическия подвиг на св. Игнатий Богоносец, се опитаме и ние да осмисляме и понасяме с търпение и смирение всичко в света с радост в Господа, да живеем достойно и с надежда.

Нека се помолим на Господ да утвърди вярата в душите ни, тъй че да можем и ние да се наречем истински богоносци, да може чрез мъките ни в тоя свят, да дочакаме възкресението.

А живот в бъдещия век – това е да се възвеличи Христос в нашите тела – било чрез живот, било чрез смърт. Амин.