СЛИЗАНЕТО НА ХРИСТОС В АДА

815 0

Автор: Навпактски митрополит Йеротей (Влахос)

Източник: „The Feasts of the Lord”

Превод: Пламена Вълчева

От казаното дотук можем да заключим каква е била целта на Христовото слизане в ада. А именно, че Той влязъл в царството на дявола, за да го разруши. Ще разгледаме малко по-аналитично причините, поради които Христос слязъл в ада.

Първо, както вече казахме, Той направил това, за да строши адовите порти, тоест за да унищожи смъртта и властта на дявола. Това събитие е било пророкувано в Стария Завет. Цар и пророк Давид казва: „Той строши медните порти и сломи железните заворки” (Пс. 106:16). А пророк Исаия възвестява словото на Бога: ,,Пред тебе ще вървя, планини ще уравням, медни врати ще разбивам и железни заворки ще троша” (Ис. 45:2). Тълкувайки това събитие, св. Йоан Златоуст подчертава, че Той не казва, че е отворил медните порти, а че ги е строшил, за да стане тъмницата безполезна. Нито пък казва, че е премахнал резетата, а че ги е сломил, за да се яви затворът безсилен, защото там, където няма нито врата, нито порта, дори и да влезе някой, няма да бъде задържан. Когато Христос разруши и разбие нещо на парчета, повече никой не може да го възстанови.

Второ, Той слязъл в ада, за да победи и плени дявола, който по онова време бил господар на смъртта и ада. Освен това Самият Христос по време на Своя живот учил, че никой не може да влезе в къщата на силния, да ограби покъщината му, да разграби дома му, ако преди това не е вързал силния (Мат. 12:29). Следователно със слизането Си в ада Христос пленил дявола, което означава, че той вече нямал никаква власт над хората.

Трето, Христос слязъл в ада, за да изпълни всичко със светлината на Своята божественост. Апостол Павел говори за това учение, когато казва: ,,А „възкачи се” що означава, ако не това, че Той е и слязъл по-напред в най-долните места на земята? Слезлият е Същият, Който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко” (Еф. 4:9-10). По този начин слизането на Христос дори и в земните дълбини станало, за да може всичко да се изпълни с Неговото сияние и най-вече за да бъде разрушена силата на смъртта. Разбира се, трябва да се прави разлика между божествената енергия, която изпълва творението, и обожаващата Божия енергия, която притежават само обожените. Свети Григорий Богослов казва, че поклонници на Бога могат да се открият не само горе, но и долу, понеже всички твари е трябвало да бъдат изпълнени с Божията слава. Тропарите на нашата Църква също са съставени в този дух: ,,За да изпълниш всичко с Твоята слава, Ти слезе в дълбините на земята”. А свети Йоан Дамаскин възвестява в канона: ,,Днес всичко се изпълни със светлина, небето и земята, и преизподнята: всяка твар да празнува Христовото възкресение, в Когото се утвърждава.”*

Четвърто, Христос слязъл в ада, за да повтори там онова, което извършил на земята. На земята Той проповядвал мир, прощавал на грешните, давал светлина на слепите и бил източник на спасение за онези, които вярвали, но и укор за неповярвалите заради липсата им на вяра, и това  трябвало да се случи и в ада, където се намирали душите на мъртвите, за да може цялата човешка природа, целият човешки род да чуе спасителната Христова проповед. Както Слънцето на правдата възсияло над земните обитатели, така и сиянието на Божеството трябвало да озари онези, които живеели в тъмнина и сянка смъртна (св. Йоан Дамаскин).

*Тропар от песен 3 на Пасхалния канон, превод: свещ. Траян Горанов, sluzhbi.blogspot.com