СЛОВОТО СТАНА ПЛЪТ

3257 0

Автор: Св. Йоан Кронщадски
Руски православен храм „Св. Николай Чудотворец“, Тексас, Далас
Източник: www.orthodox.net
Превод: Павел Стефанов

Словото стана плът; т.е. Божият Син, който е съвечен с Бог Отец и със Светия Дух, стана човек – след като се е въплътил от Светия Дух и Дева Мария. О, чудо, удивително и спасително тайнство! Този, който няма начало, е започнал своето човешко начало; Безплътният приема плът. Бог стана човек – без да престане да бъде Бог. Непристъпният стана пристъпен за всички, във всичко служейки на човеците. Защо и по каква причина е показано такова снизхождение от страна на Твореца към Неговите прегрешили творения – към човечеството, което чрез собствената си воля е отпаднало от Бога, своя Създател?

Това е поради върховна, неизразима милост от стана на Бога към Неговото творение, Който не можеше да понесе да вижда цялото човечество (което Той беше надарил с чудни дарове при създаването) – поробено от дявола и съответно отиващо към вечно страдание и мъчение.

И Словото стана плът! … за да ни направи нас земните същества – в небесни, да ни превърне от грешници в светии; да ни издигне от тление в нетление, от земята до небето; от поробването от греха и дявола – в славната свобода като Божии чеда; да ни приведе от смърт – в безсмъртие, да ни направи Божии синове и да седнем заедно с Него на престола като Негови царски чеда.

Колко е безгранично състраданието на Бога! Колко е неизразима мъдростта на Бога! Колко велико чудо, изумително не само за човешкия ум, но и за ангелския ум!

Нека да прославим Бога! С пришествието на Божия Син в плът на земята, като се принася Сам като жертва за грешната човешка природа, се дава на вярващите благословението на Небесния Отец, което отменя проклятието, изречено от Бога в началото (след грехопадението – бел.прев.); те са приети и получават обещанието за наследяване на вечен живот. За човечеството, осиротяло поради греха, Небесният Отец дава възможност за спасение чрез тайната на раждането от вода и Дух, тоест чрез кръщение и покаяние. Хората са освободени от мъчителната, смъртоносна власт на дявола, от страданията на греха и от различни страсти.

Човешката природа се е обожествила поради безграничното състрадание на Божия Син; греховете на хората са очистени; осквернените са осветени. Болните са изцерени. На тези, които са в безчестие, е дарена безгранична чест и слава.

Тези, които са в тъмнина, са просветени от Божествената светлина на благодатта и разума.

На човешкия ум се дава рационалната сила на Бога – ние имаме ум Христов (1 Кор. 2:16), казва св. апостол Павел. На човешкото сърце е дадено сърцето на Христос. Тленното се превръща в безсмъртно. Голите и ранените от греха и страстите са украсени в Божествена слава. Онези, които гладуват и жадуват, са успокоявани от подхранващото и укрепващо душата Слово Божие и от най-пречистите Тяло и драгоценна Кръв Христови. Неутешените са утешени. Тези, които са разорени от дявола, са и продължават да бъдат освободени.

Какво тогава, братя, се изисква от нас, за да можем да се възползваме от цялата благодат, която ни е дадена свише чрез пришествието на Сина Божий на земята? Това, което е необходимо, е преди всичко вярата в Сина Божий, в Евангелието като небесно учение, даряващо спасение; истинско покаяние за греховете и изправяне на живота и на сърцето; общение в молитва и в Тайнствата; знанието и изпълнението на Христовите заповеди. Също така са необходими и добродетели: християнско смирение, даване на милостиня, въздържание, чистота и целомъдрие, простота и доброта на сърцето.

Нека тогава, братя и сестри, да принесем тези добродетели като дар на Този, който се е родил заради нашето спасение – нека ги донесем на мястото на златото, ливана и смирната, които влъхвите са Му донесли, като на Един, Който е Цар, Бог и Човек, дошъл да умре за нас. Това от наша страна ще бъде най-благодарната форма на жертва на Бога и на Богомладенеца Иисус Христос. Амин!