СЛОВО НА ПРАЗНИКА ПРОИЗХОЖДЕНИЕ НА СВЕТИЯ КРЪСТ

691 0

Автор: архим. Алипий Воронов

Източник: pravoslavie.ru

Превод: Пламена Вълчева

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

На днешния празник, възлюбени братя и сестри, се изнася Честният и Животворящ Кръст Господен, за да ни напомни, че Господ се е разпнал за нас и по този начин ни е спасил и ще ни спаси от вечно осъждане, стига ние самите да усвоим Неговите изкупителни заслуги чрез вярата, надеждата и любовта си към Него, всеки търпеливо носейки своя кръст.

Днес също честваме паметта на старозаветните мъченици Макавеи. Историята на иудейския народ е забележителна, тя ни напътства за много неща. Затова изучавайте Свещеното Писание, четете Библията. Евангелието е написано със златни букви, нека то ни бъде настолна книга, от която да се учим как да постъпваме в живота: как да продаваме, как да купуваме, как да наемаме, как да се разплащаме с наемниците. Този, който с внимание чете Евангелието, никога няма да сбърка в живота. Свещената история на Стария Завет ни разказва, че в миналото заради своето нечестие иудейският народ бил наказан с нашествието на езическия завоевател Антиох Епифан, който навсякъде устроил идолски жертвеници и заставил иудеите да им се покланят. Всички се поклонили на идолите, принасяйки им жертви, освен седемте братя Макавеи, майка им Соломония и техния учител Елеазар. Заради истинната си вяра Макавеите били подложени на страшни мъчения в присъствието на своята майка Соломония, която укрепявала синовете си в техните страдания. Всички загинали мъченически, а накрая мъченическа смърт приела и майка им.

Майки, това се отнася за вас. Това е чудесен урок за вас. Отглеждайте децата си в духа на православната вяра, утвърждавайте ги във вярата, за да не се отрекат от Господа. Ако някога дойдат такива моменти на изпитание на вярата ви, подражавайте на майката Соломония и на мъчениците Макавеи. Не се отричайте от Господа, за да може да се спасите и да прославите Неговото свято име. До края на живота си дръжте здраво православната вяра. Ние нямаме друг наставник и учител освен Иисус Христос. Той е нашият истински наставник, учител и Спасител. Не приемайте друг наставник освен Него. Единствено Той е нашият път, истина и живот. Ако не следвате наставленията Му, ще се заблудите и ще погинете навеки.

Иисус Христос казва в светото Евангелие: „Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч; защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъщеря от майка ù, и снаха от свекърва ù“(Мат. 10: 34-35). Тоест Господ е дошъл на земята, за да отдели миролюбивите от боголюбивите.

Сега мнозина говорят за мир, ала всички тези приказки са лъжа и измама. Какъв мир може да има на земята, щом не съществува единомислие във вярата? Един е православен, друг — католик, трети — лутеран, четвърти — сектант или безбожник. Само Господ може да даде истинския, Божествения мир. Той е казал в светото Евангелие: „Моя мир ви давам“ (Иоан. 14:27). За човека, който има Божия мир и носи в сърцето си Христос, не съществуват никакви войни, земетресения, пожари и бедствия. Той винаги ще се чувства добре при каквито и да било житейски обстоятелства.

Светите отци са ни дали една забележителна мисъл за смъртта: „Помни своя край и вовеки не ще съгрешиш“. Ако си намислил да купуваш къща или вила, да вложиш парите си в банката, то мислено легни в гроба и си спомни, че днес или утре ще умреш, и тогава истината ще ти се открие — дали да направиш онова, което си намислил: да заделиш пари в банка, да купиш къща или да тръгнеш на далечно пътуване, за да потърсиш съветите на някой старец. Не е нужно да търсите никакъв старец: мислено легнете в гроба и ще разберете какво трябва да направите.

И тъй, нека се поклоним на Животворящия Кръст Господен, за да се укрепим и всеки с любов и търпение да понесе кръста, който му е даден за спасение. Нека подражаваме на светите мъченици Макавеи и на майка им Соломония в готовността им да пострадат за православната вяра и тогава Господ несъмнено ще ни приеме в светите Свои обители, приготвени за онези, които Го обичат. Амин.