СПОДЕЛИ ТВОЯТА ХАРИЗМА

527 0

Автор: о. Харалампос Пападопулос

Превод: Константин Константинов

Никой не може да каже, че няма никаква харизма, никакъв дар от Бога. Преди още да се родим ние съществуваме в Божия план. Животът ни не е случаен. Може да съществуват случайни родители, но никога случайни деца. Затова един от най-големите дарове е дарът на съществуването, защото Бог е решил преди сътворението на света да ни дари живота. Нашето сътворение от Бога — от небитие — е  величествено чудо и дар, който всеки ден трябва да ни занимава и за който трябва да отправяме славословие и благодарение.

Според думите на св. ап.  Петър („Служете един другиму, всеки с оная дарба, каквато е приел, като добри разпоредници на многоразличната Божия благодат”, 1 Петр. 4:10)  никой не може да каже, че няма някаква харизма или харизми, които са му били дадени от Бога винаги по някаква причина и с определена цел. От думите на апостола разбираме следните неща относно Божиите дарове:

Всички имаме харизми.

Ние сме разпоредители на харизмите, а не техни собственици. Харизмата е Божи дар, а не наше постижение.

Имаме отговорност да се разпореждаме с харизмата.

Харизмата не ни е била дадена, за да изградим нашия индивидуален мит или да имаме индивидуални ползи, а за да помогнем на нашите ближни, Църквата, цялото човечество.

Целта на една харизма не е индивидуална, а винаги  общностна. Това е християнското разбиране и не съществува християнска духовност, която да е затворена, аутистична и себереферентна

Никоя добродетел и харизма не се дава от Бога, за да я затворим в нашите ръце, а за да я дадем на другите. Така се изпълваме със Светия Дух, разширяват се сърцата ни и се радват братята ни. Затова подари твоята усмивка и ще си радостен, подари и сподели твоето богатство и винаги ще си богат. Подари твоята мъдрост и винаги ще си  изпълнен от Духа. Подари твоята молитва и няма да те оставя никога благодатта. Подари твоето време и винаги ще имаш щедро и благословено време.  Сподели твоите преживявания, страсти, немощи и ще почувстваш, че помагаш и ти се помага. Подари светлината и мракът няма да може да те покрие. Подари любов и ще приемеш любов. Подари душата си и ще я намериш. Подари Христос и Той ще стане постоянен другар и Господ на твоя живот.

Никога не забравяй, че колкото повече разпръскваш харизмата, тя нараства. Колкото повече я затваряш, тя се губи.