Четиринадесет неща, които убиват любовта

11038 0

Автор: Ирина Гаврилова Демпси
Източник: www.matrony.ru
Превод: Татяна Филева

Много хора смесват влюбеността с любовта, без да разбират, че до истинската и крепка любов тепърва им предстои да достигнат. А в началото на това пътешествие любовта е много крехка и е много лесно да я убиеш.

„Вятърът срещнал прекрасно Цвете и се влюбил в него. Докато той нежно галел Цветето, то му отговаряло с още по-голяма любов, изразяваща се в цвят и ухание.

Но на Вятъра това му се сторило малко и той решил:

„Ако аз дам на Цветето цялата си мощ и сила, то ще ме дари с нещо още по-голямо”. И той духнал към Цветето с мощното дихание на своята любов. Но Цветето не понесло това и се счупило.

Вятърът се опитал да го вдигне и да го оживи, но не успял. Тогава той утихнал и задухал към Цветето с нежното дихание на любовта, но то увяхвало пред очите му.

Тогава Вятърът завикал:

– Аз ти отдадох цялата сила на своята любов, а ти се счупи! Вижда се, че в теб нямаше силна любов към мен, значи, ти не ме обичаше! Но Цветето не отговорило нищо. То умряло”.

Съществува мнение, че любовта не умира. И ако това е истинска любов, тя ще издържи на всичко. Това е вярно. Но много хора смесват влюбеността с любовта, без да разбират, че до истинската и крепка любов тепърва им предстои да достигнат. А в началото на това пътешествие любовта е много крехка и е много лесно да я убиеш.

И така, кое убива любовта?

Контролът убива не само любовта, но и всичко живо

Където живее контролът, там няма място за живот. Контролиращата жена, без да осъзнава, обезценява мъжа. Плаши я необузданата мъжка сила, която тя иска да вземе под контрол. Контролирайки, жената несъзнателно превръща мъжа в дете, лишавайки го от неговата сила, като при това се чувства уморена и самотна.

Ако мъжът се е оказал костелив орех, то жената стъпва на пътя на борбата с него. Тя се чувства ненужна и нелюбима за него само защото той отказва да й се подчини. Борбата убива любовта. Контролът е привилегия на мъжкия свят. Контролиращата жена не може да бъде щастлива.

Контролът се ражда от страха и неувереността в себе си. Когато той се появи, доверието изчезва. Където няма доверие, там не може да има и любов.

Отсъствие на отговорност

Позицията: „Ти си виновен/виновна” убива любовта. Ако при всяко скарване търсите проблема в себе си и си задавате въпроса какъв е моят принос в този конфликт, вие ще изпитвате само любов. Ако винаги се опитвате да намерите виновен, не само ще убивате любовта, но и ще разрушавате себе си.

Трябва да разбирате, че само вие сте отговорни за всичко, което се случва в отношенията. Вашият избраник не е случаен в живота ви. Вашият вътрешен мир го е привлякъл. Той отразява самите вас. Вие невинаги можете да видите това, защото тези части от вас, като правило, се намират дълбоко в несъзнаваното. Вие сте избрали своя спътник. Във всеки конфликт имат принос и двамата. Не търсете частта от вината у другия, бъдете отговорни за своята част.

Липсата на уважение и собствени граници убиват любовта и водят и другия до неуважение към себе си

Ако в отношенията с другия не чувствате своето лично пространство, не разбирате къде започвате вие и къде свършва той; не усещате себе си и своите желания, забравяте за целите си – то вие убивате любовта.

Ако приемате другата половина като своя собственост, това води до големи проблеми в отношенията. Неспазването на границите на личното пространство на другия провокира към това мъжът да смята за свое право да прочете съобщението в телефона на жената. А жената спокойно бърка в джоба на мъжа така, както и в собствения.

Границите и тяхното спазване – това е много важно и е едно от най-главните правила в отношенията. Спазването на границите създава определена дистанция, където се ражда уважението.

Винаги трябва да помним, че членовете на вашето семейство не са части от собственото ви тяло, нито ваша ръка или крак. Това са съвсем други и различни от вас хора, със свои желания, навици и вътрешен мир.

Уважението – това е спазване на границите на своето лично пространство. То включва в себе си всичко – чувства, интереси, работа, вещи и дори темпо. Всеки човек има свое темпо и своя скорост. Често хората се карат поради разликата в скоростта на живота. Някой е бърз, а друг предпочита да не бърза.

Уважението е разбиране за това, че партньорът не е ваша собственост и не ви принадлежи. Всеки има свои интереси, желания и области на своето лично пространство, където другият невинаги има място.

Неумението да простим води до неоправдани очаквания, а след това и до обиди

Другият човек не може да разбира, да се досеща и още повече, да знае от какво имате нужда. Дори добрата майка невинаги разбира потребностите и желанията на своето малко дете. Това е особен дар – да бъдеш настроен на вълната на другия човек. Но, за съжаление, много малко жени го притежават. А за мъжете тук не може да става и дума, ако те не притежават 100 % женска енергия. Не се стеснявайте да помолите мъжа за това, от което имате нужда.

Липсата на търпение и неумението да чакаш убиват любовта

Ако вие сте поискали нещо и мислите, че то трябва да бъде получено или изпълнено начаса, с това рано или късно ще разрушите своите отношения.

Навярно вие дори не предполагате, че другият човек има нужда от време, за да разбере вашата молба и да усвои получената информация. „Ако не правиш това сега, значи не ме обичаш. За какво ти е време? Ако ти ме обичаше…”. Трябва да помним, че всеки има своя скорост и темпо, свои желания и представи.

Ако вие искате нещо, това не значи, че другият се намира на вашата вълна и иска същото.

Мъжете също могат да имат свои представи за предмета на вашето желание. Или той има нужда от повече време, за да приеме вашите идеи. Бъдете търпеливи. Ако не можете да получите веднага това, което искате – дайте време на пространството да се настрои на вашата вълна.

Разчитайте на него и му се доверявайте. Желайте, като приемате вероятността за неосъществяване на това желание.

Ниската самооценка и неувереността в себе си убиват любовта

Поради това, че във вашия вътрешен мир няма порядък, няма увереност в своята ценност, вие постоянно ще очаквате доказателства за любов и внимание към себе си. Ще реагирате остро на това, че на мъжа може да му бъде хубаво в компанията на други хора. Ще се отнасяте много чувствително към неговите думи.

Неувереността в себе си поражда ревност и злоба. Потребността да бъдеш обичана и необходима се превръща в главна цел, а това убива любовта. Любовта няма нужда от доказателства, тя съществува и вие я чувствате, ако вашата душа и сърце са отворени. А ако те са затворени, не можете да чувствате любовта, и тогава са ви необходими доказателства, конфликти, драматични преживявания.

Вие ще имате интерес от скандали и изясняване на отношенията – това е единственият начин да оживите чувствата. Това помага да реанимирате чувствата, но отнема много сили и енергия, спадовете ви изморяват.

Любовта е тиха, спокойна и безметежна.

Неумение да се грижиш за себе си и липса на любов към себе си

Не можем да обичаме другия, ако не обичаме себе си. Да обичаш себе си – това е преди всичко да познаваш добре себе си и да се приемаш. Много хора мислят, че да приемаш себе си, значи да не се стремиш към промени, да се спреш на едно място и да не се движиш. Не е така, разбира се. За да се движиш нанякъде, трябва ясно да разбираш къде се намираш сега. Всякакви подобрения и изменения са възможни, след като реалността бъде приета. Да приемеш себе си, значи да видиш себе си такъв, какъвто си в действителност, а не такъв, какъвто се опитваш да бъдеш.

Вие не можете да усъвършенствате себе си, не познавайки истинската си същност.

Да обичаш себе си – това не е да критикуваш, нито да оценяваш себе си, нито да се сравняваш с другите и да осъждаш. Още щом откриете тези свойства на душата, вашето отношение към избраника вече няма да бъде толкова взискателно, критично и осъждащо. Не приемайки себе си, не е възможно да приемем и другия.

Често зад неумението да се грижиш за себе си стои най-обикновена женска леност. Когато жената започне да изпитва леност, тя престава да влага време и пари в себе си, престава да гради отношения. И любовта, като изсъхващо цвете, нуждаещо се от поливане, изсъхва и излиза от отношенията.

Само любовта към себе си такава, каквато си, ражда истинска любов.

Очакванията убиват любовта

Всички разочарования биват само по една-единствена причина. Във вашата глава съществуват представи и очаквания. Вие си представяте как ще се държи мъжът, какво ще каже, какво ще направи. И ако вашите очаквания не се оправдаят, вие веднага си правите неправилни изводи. Доверете се на пространството и всичко ще бъде така, както е най-добре за вас. Избавяйки се от очакванията, вие ще се избавите от разочарования и обиди. Не рисувайте картини как трябва да бъде.

Представите за любовта убиват любовта

Мнозина от нас имат свои представи за любовта. И като правило, тези представи за любовта са идеални – винаги и навсякъде заедно. За мнозина любовта се асоциира с приятни преживявания. И вие навярно мислите, че любовта представлява меден месец, който трае цял живот.

Всички взаимоотношения започват с желание за тясна близост. Хората прекарват много време заедно. И им се струва, че когато този период премине, това значи, че любовта си е отишла, а от този момент любовта тепърва започва да се ражда. До този момент е имало влюбеност – първата крачка към любовта.

Възникващата дистанция в отношенията ви дава възможност да намерите себе си в тях. Вие не можете да живеете така, както сте живели преди появата на мъжа в живота си. Вашата задача в този период е да намерите онази златна среда, когато вие сте заедно, но не губите себе си. От решаването на тази задача зависи по-нататъшната ви съдба. Дали ще тръгнете по пътя на любовта или, убили тази любов, ще търсите друга.

Неумението да общуваш открито и прямо създава огромна бариера в любовта и искреното общуване

Много често жените, не чувствайки увереност в себе си и страхувайки се от отказ, не умеят да говорят прямо за своите чувства и желания. Предпочитат да се обясняват с намеци. А ако съберат решителност и смелост да говорят прямо, започват да се държат грубо, което плаши мъжа.

Много жени мислят:

„Какво да му обяснявам – все едно, няма да разбере…”

„А толкова ли е неразбираемо, че съм се обидила? Това е очевидно!”

„Вече сто пъти му намеквах за това…”

Мъжете не разбират от намеци. И най-интересното е, когато питам какво би искала жената, тя самата не знае какво.

Жената приписва на мъжа магически качества, той в нейните представи трябва да умее да чете мислите й, или, още по-добре, да прави това още преди тя да е успяла да помисли нещо. Нито един човек няма такъв уред. Учете се да се изразявате прямо и открито.

Липса на самоуважение

Във всяко общуване между мъжа и жената трябва да съществува разбираема и за двамата граница в общуването, която не бива да се прекрачва.

Оскърбленията и униженията убиват любовта. Любовта понася свадите, чрез тях хората стигат до компромиси, но тя не понася оскърбления и обидни, унижаващи изрази.

Ако вашият избраник е разкрил душата си в искрен разговор, а след това в скандал вие го удряте с откровенията, които е споделил, това убива любовта. Душата се затваря, и в повечето случаи, завинаги. Колкото и да сте сърдити, чувствайте границата, отвъд която не бива да преминавате. Въздържайте се от резки думи. По-добре се успокойте, оставайки сами, а след това изложете своята гледна точка. Помнете, че любовта, независимо от своята сила, е много крехка. И тя не понася неуважително отношение към себе си.

Страхът да покажеш своите отрицателни страни в началото на отношенията може да убие бъдещата любов

Стараейки се да показвате своите най-добри страни, вие сами си копаете яма.

Ако планирате сериозни и дълги отношения с човека, то по-добре не се представяйте за по-добри, отколкото сте. Защото няма да успеете задълго да стоите на пръсти, рано или късно ще се наложи да се отпуснете на цяло стъпало.

Когато се отпуснете на цяло стъпало, партньорът ви ще започне да се чувства измамен. Показвайки само една страна от себе си, вие лишавате своя избраник от това да ви види в реална светлина. Лишавате го от възможността действително да ви обикне. Но не е необходимо да преминавате и в другата крайност, стремейки се да покажете всичките си негативни страни от юношески протест „приеми ме такава, каквато съм”.

Бъдете естествена. Не украсявайте своите недостатъци и не намалявайте своите достойнства.

И най-главното, което убива любовта, са страховете

Страхът от самота води до това, че вие ще се боите да не изгубите мъжа, което значи, че няма да можете да бъдете самата себе си.

Страхът от предателство и измяна ще доведе до излишен контрол, което ще се възприема от партньора като натиск. Помнете – страховете дават възможност за действие на други хора. Законът на Вселената е, че от каквото се страхуваме и от каквото бягаме, то и ще дойде в нашия живот.

Работете над себе си. Освобождавайте се от страховете.

Силната привързаност към мъжа, зависимостта на вашето щастие от присъствието на мъжа в живота ви, желанието да се разтворите в мъжа – всичко това убива любовта

Всичко, на което придаваме несъразмерно голямо значение в нашия живот, ще се разрушава.

Ако вие придавате твърде голяма значимост на мъжа, вие няма да имате достоен партньор, с когото да можете да бъдете в дълги и щастливи отношения.

Намалете значимостта на мъжа. Освободете се от емоционалната зависимост от партньора. Станете щастлива сама. Вие трябва да разбирате, че никой не може да убие вашата любов, освен самата вие.

„Любовта не умира, ако не я убият”. И това е истина. Открийте в себе си светлината на истинската, безусловна любов. Любов преди всичко към себе си, основаваща се на уважение и приемане.