Ще пея Господу през всичкия си живот, ще пея на моя Бог, докле съществувам.(Пс. 103)

6781 0

Разговор с Методи Стоилов, църковен псалт (певец) и изпълнител на песнопенията в компактдиска към новата книга на фондация  Богоносци.
Интервюто взе Ботьо Димитров

– Може би за читателите и приятелите на сайта Богоносци ще бъде интересно да знаят, че към новата книга , която излезе от печат, има приложение – компактдиск с църковни песнопения, които ти изпълняваш. Сподели как се появи идеята за диска?

cv– Идеята се появи спонтанно. Когато разбрах, че се подготвя третата книга на Богоносци, посветена на литургията и евхаристията, отец Константин ми предложи да запишем диск, който да бъде приложение към книгата. И така, със съзнанието, че църковното пение е специфична мелодика и не много разбираема за хората – а бих искал да бъде, решено бе да се запише диск, като се приложат в сборника и текстовете на песнопенията, за да има възможност читателят и слушателят, като ги слуша и в дома си, да размисля и върху текста. А той съдържа изключително дълбок смисъл в себе си. Богатото богословие на Църквата е отразено в тях. И особено в песнопенията, които се пеят през Великия пост. Затова избрахме да запишем за диска главно песнопения от  великопостните служби.

cv-3За жалост, в България църковната музика е позната и популярна предимно на специалистите, за разлика, например, от нашите съседи и братя – гърците. Те познават и пазят традициите на византийската музика. Затова подготвихме за книгата и кратък текст, който е свързан с произхода и развитието на църковната музика.

– Как беше осъществен този проект?

cv-2– Проектът се осъществи с помощта на г-н Аристос  Константину, който е изпълнител на гръцка музика в България, родом от Кипър. Той е музикант, които добре познава византийската музика, и ни оказа огромна подкрепа и съдействие. В личното му студио направихме записите на песнопенията и обработката на звука, а спонсорът е корпорация  РАЗВИТИЕ.

– Какво съдържа този диск, какво избрахте и записахте ?

– Дискът съдържа шест църковни песнопения, част от тях са с покаен характер, т.е. това са песнопения, които се изпълняват през време на Великия пост.

Първото песнопение е „Душе моя“, което се изпълнява през седмиците на Великия пост. То отразява и изразява греховното състояние на душата, а мелодията му… – тя е тълкувателка на текста, тя е умилителна, в хармония с думите на песнопението. Песнопението е на втори глас, т.н. макам хиджаз, а мелодията композирах специално за диска.

Освен покайните песнопения, подбрахме и тъй наречените „причастни“, т.е. свързани с времето на причастяването на народа Божи по време на светата литургия. Те са с по-ведро звучене, отличаващо се от останалите, и са предназначени за светата Евхаристия, която е радост и живот за всеки човек. Текстовете им изразяват  покаянието за греховете ни, радостта от съпричастието ни с Тялото и Кръвта Христови.

– Истина е! Когато Христос е в живота ни, когато сме се причастили с Тялото и Кръвта Му, покаянието е заместено с радостта на Царството, с общуването ни с Христос. Какво е общото между църковната музика и богослужението?

– Църковната музика – по-точно е да се нарича словесна мелодия, – е неразделна част от православното богослужение. Един свети отец казва, че който пее и се моли, се моли два пъти. Тя е в синхрон и хармония със случващото се по време на богослужението и богослужебния кръг. Тя спомага и допринася много за нашето молитвено настроение и духовно състояние.

–  Благодаря, Методи! Надявам се скоро да чуем диска. Пожелавам успех и Бог да помага в развитието на таланта, който ти е дал.