Богословие

ДОГМАТИЧНА ОСНОВА НА АСКЕТИЧНИЯ ЖИВОТ И УЧЕНИЕ НА СТАРЕЦА ЙОСИФ ИСИХАСТ

Чрез себепознанието човек познава своята болест и немощи. Като познава реално своята болест, в пещта на големите изкушения, човекът се приближава до истинското смирение, което...Още

278 0