Страстна седмица

ТРАПЕЗАТА ГОСПОДНЯ

Сам Спасителят, под вид на хляб и вино, тайнствено и неизречимо се съединява с верните в тайнството Причастие. И този благодатен източник е достъпен за...Още

187 0

АГНЕЦЪТ, ЗАКЛАН ЗА НАС

Отиваме на погребението на Христос, на „Заклания Агнец”. Закланият Агнец е Пастирът. Това е проява на истинска любов. Този, който обича, не просто съветва, не...Още

386 0

ВЕЛИКА СРЯДА

Богослужебните текстове пределно ясно показват, че Иуда погинал не просто защото предал своя Господ, а защото, падайки в греха на измяната, изгубил вярата си във...Още

262 0

ВЕЛИКИ ВТОРНИК

През тези дни всеки православен храм е изпълнен с особената атмосфера на мистическото предчувствие. Всичко, което се пее, чете и извършва в храма през тези...Още

297 0