Божиите закони

За Закхей

И Закхей в пълно разкаяние казва много важни думи: И, ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. ...Още

3194 0