Божията благодат

ДОГМАТИЧНА ОСНОВА НА АСКЕТИЧНИЯ ЖИВОТ И УЧЕНИЕ НА СТАРЕЦА ЙОСИФ ИСИХАСТ

Чрез себепознанието човек познава своята болест и немощи. Като познава реално своята болест, в пещта на големите изкушения, човекът се приближава до истинското смирение, което...Още

238 0

ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Бяха минали повече от 40 дни, в които всеки християнин се бе изправил пред духовната арена — за венеца на живота, както някога Христос беше...Още

206 0

ОЧИТЕ НА МОЕТО ДЕТЕ

Тревожността не ни дава право да контролираме живота на другите. Ако искаме Божието благословение, трябва да се изправим пред самите себе си и  да си...Още

905 0