време

Мост

Един следобед от близката планина се зачул тътен и небето се заоблачило бързо. Първоначалната радост, че ще завали отстъпила на страх - явно идвало природно...Още

2129 0