защо горят кандила пред иконите

ИКОНИТЕ В ДОМА

Злите сили обичат тъмнината и треперят при всяка светлина, особено от тази, която принадлежи на Бога и на тези, които Му се молят....Още

469166 0