лозови листа

О Т М Ъ Щ Е Н И Е

Дядото си мислеше как ще мине бавно край хората, които берат лозето си, ще ги поздрави, ще поговорят за това-онова, за хубавото време тази година,...Още

639 0