любовта

ЩАСТИЕТО В БРАКА

Може да остареем, да се разболеем, но любовта ни никога няма да отпадне там, където я поставихме на трон, а той бе върху Христовия кръст......Още

733 0

МЪЖЕ С МИСИЯ

Свещенството е тайнство, едно от седемте тайнства на Източната църква, и за него може да се говори само донякъде, а оттам нататък  просто следва да...Още

671 0

ЖЕНИХЪТ НА МОЕТО СЪРЦЕ

„Внимавай, душо” пеем в Последованието на Жениха. Душата на всеки поотделно е призвана да види Жениха, да живее с духовно бодърстване, избягвайки в избора...Още

1009 0

Бъди човек

Божията заповед за любовта към Бога е тясно обвързана и с повелята за обич към ближния. Те са неразривно свързани в едно неповторимо единство, което...Още

763 0