Неговият Кръст

АГНЕЦЪТ, ЗАКЛАН ЗА НАС

Отиваме на погребението на Христос, на „Заклания Агнец”. Закланият Агнец е Пастирът. Това е проява на истинска любов. Този, който обича, не просто съветва, не...Още

383 0