Спасителят Христос

ПРАЗНИЧНИТЕ ХРИСТИЯНИ

Христос, Спасителят на света, Единородният Син Божи, и всички светии искат повече. Към всички нас Господ се обръща с проникновено: „Синко, дай си мен сърцето“...Още

491 0

Бъди човек

Божията заповед за любовта към Бога е тясно обвързана и с повелята за обич към ближния. Те са неразривно свързани в едно неповторимо единство, което...Още

904 0