християнската вяра

ВЯРА И ДЕЛА

Молещият се проси спасение по „благодат”, по Божия милост. Благодатта е дар Божий. Затова и молещият се се обръща към Христос: „аще бо от дел...Още

786 0