ЗА ПОСТИТЕ, ИЗПОВЕДТА И ПРИЧАСТЯВАНЕТО СЪС СВЕТИТЕ ХРИСТОВИ ТАЙНИ

2139 0

sergiy_pravdolubovАвтор: Протойерей Сергий Правдолюбов*

Превод: Татяна Филева

Първоизточник: http://www.solovki.ca/new_saints_12/12_30.php

текстът е със същкращения

 

До моите деца и внуци.

Как да прекарваме постите и как да се готвим за изповед и причастяване със Светите Христови Тайни

1944 г.

 

В името на Отца и Сина, и Светия Дух!

(…)

Тайнствата Изповед и Причастие

Какво щастие за човека е установяването на такова Тайнство, каквото е Тайнството (Изповед)! Ако го нямаше, грехът така би оплел човека, че той би се задушил, нямайки благодатта на Светия Дух!

И така, християнино, цени това велико Тайнство (Изповед), по-често пристъпвай към него, пристъпвай с подобаваща и внимателна подготовка. Помни, че Тайнството Изповед е слъзната баня на пакибитието. Говоря така подробно за това, за да знаете към какво пристъпвате. Затова, след като се подготвите, както беше казано по-горе, и разбирайки самата същност на Тайнството Изповед, пристъпвайте към Тайнството със страх и трепет, защото Христос невидимо стои да приеме вашата изповед.

Вярата в това, че Сам Христос приема нашата изповед, че Той иска и може да ни прости греховете, че след изповед ние си отиваме чисти от всеки грях, е абсолютно необходима за каещия се, защото Тайнството се извършва според вярата. Преди изповед поискай прошка от всеки, от когото имаш възможност, и прости на всичките си врагове от цялото си сърце. Разказвай подробно за своите грехове, без да скриваш нищо. Всеки укрит грях не само не се прощава, но и става двоен грях, на душата на каещия се ляга тежко бреме и той си отива неизцелен от духовната лечебница.

След като получиш от Бога прошка на греховете си чрез свещеника, имай твърдото намерение да промениш своя живот и отсега нататък се старай да живееш като истински християнин. Като се настроиш така, ти не само ще очистиш душата си от всички свои грехове, но и ще се подготвиш за превеликото Тайнство на Причастието с Тялото и Кръвта Христови. За Тайнството Причастие, освен прочитането на установеното правило, не се изисква никаква особена подготовка. Подготовка за него представлява самото говеене през седмицата и правилно проведената изповед. Ще кажа няколко думи и за самото Тайнство Свето Причастие. Когато Господ бил на земята и учел народа и Своите ученици, чрез тях Той научил и нас на това велико Тайнство:

„Моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е Онзи, Който слиза от небето и дава живот на света” (Йоан. 6:32-33)… „Аз съм хлябът на живота” (Йоан. 6:48).

„Бащите ви ядоха мана в пустинята, и умряха; а хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязъл от небето; който яде от тоя хляб, ще живее вовеки; а хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота на света” (Йоан. 6:49-51).

„Ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има живот вечен, и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта Ми е наистина храна, и кръвта Ми е наистина питие. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него. Както Мене е пратил живият Отец, и Аз живея чрез Отца, тъй и който Мене яде, ще живее чрез Мене (Йоан. 6:53-57).

Иудеите се съблазнили и роптаели против Него, но Той не ги върнал. „Тогава Иисус рече на дванайсетте: да не искате и вие да си отидете? Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот (Йоан. 6:67-68). И учениците повярвали в Него и останали с Него…

Така учел Господ за Причастието по времето на Своя земен живот. В навечерието на Своята кръстна смърт, на Тайната вечеря на Велики четвъртък, Той причастил учениците със Своите Тяло и Кръв. И когато те ядели, Иисус взел хляб, благодарил, благословил, преломил и, подавайки на учениците, казал: „Вземете, яжте: това е Моето тяло”. И като взел чашата и благодарил, им я подал и казал: „Пийте от нея всички; защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове” (Мат. 26:26-28).

Така християните за пръв път се причастили със Светите Христови Тайни. „Това правете за Мой спомен” (1 Кор. 11:24) – казал Господ. И учениците го правели, правят го и сега. В Светата Православна Църква Тайната вечеря се повтаря на всяка Литургия. Предлаганите на Светата Трапеза хляб и вино, без да изменят своя вид и вкус, със силата на Светия Дух се пресъществяват в Истинно Тяло и Честна Кръв на Господа и Бога и наш Спасител Иисус Христос, – и на всяка Литургия вярващите могат да се причастяват със Светите Христови Тайни точно така, както някога на Тайната вечеря апостолите се причастили от ръцете на Самия Спасител. Причастявайки се с Тялото и Кръвта Христови, християнинът приема Самия Христос. Тялото и Кръвта Христови влизат в плътта и кръвта на човека и така се извършва чудото на вселяването на целия Христос в човека-християнин: „Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него” (Йоан. 6:56). Извършва се това, за което говори светият Апостол: „…вече не аз живея, а Христос живее в мене” (Гал. 2:20).

При това става и още едно чудо. Причастилият се с Тялото и Кръвта Христови посява в своето същество залога за възкресението във Вечния Живот: „Който яде Моята плът и пие Моята кръв… Аз ще го възкреся в последния ден” (Йоан. 6:54).

Това тайнствено, но действително влизане на Господ Иисус Христос в съществото на християнина прави така, че християнинът и живее с Христос, и умира с Него. И с Него ще възкръсне в последния ден. Знай това, християнино! Пристъпвай към Светата Чаша с истински страх Божи и жива вяра, и с благоговение пий от този Източник на безсмъртието.

Отивайки си от Светата Чаша, имай пасхално настроение. Ти празнуваш Пасха! Твоята лична Пасха. Ти ще възкръснеш в последния ден, както е възкръснал Христос. Не заставай на колене до вечерта. Нека духът ти се радва и ликува… Често си казвай: „Слава на Тебе, Боже, слава на Тебе, Боже!!!”

Ще ви кажа още няколко думи, чеда мои! Моето отшествие е близо! Може би вече няма сам, както преди, да ви подготвям за достойно преминаване на поста и за тези велики Тайнства. Затова ви моля и умолявам: строго спазвайте постите, никога не яжте нищо блажно нито в сряда, нито в петък, нито по време на пост.

Нека всеки от вас си препише моето смирено послание. Изваждайте си го през всеки пост, прочитайте го и се старайте според него да прекарвате постите и да пристъпвате към великите Тайнства Изповед и Свето Причастие. Молете се за мен, а аз ще се моля за вас, за да бъдем заедно с Витя, Серьожа и Володенка в Царството на нашия Небесен Отец и Господ Иисус Христос, по благодатта на Светия Дух. Амин.

Малеево. Каменоломните. Ноември 1944 год.

*Според определението на Светейшия патриарх Московски и на цяла Русия Алексий и на Светия Синод на РПЦ на 28 декември 2000 г. протоиерей Сергий бил обявен за светец като свещеноизповедник и причислен към събора на руските новомъченици и изповедници.

 

виж още: http://krotov.info/history/20/1920/1890_06_13.htm