БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ НА СВЕТИЯ НАШ ОТЕЦ ЙОАН ЗЛАТОУСТ

3870 0

Когато настъпи време да се започне св. Литургия при отворени царски двери, свещеникът застава пред светия престол, с поиздигнати нагоре ръце, тихо се моли и казва:

Царю набесни, Утешителю Дух на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота! Дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси Благий нашите души.

Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение. (2)

Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала.

След това целува св. Евангелие и св. престол, взема с двете си ръце св. Евангелие, изправя го и малко поиздига и възглася, като прави кръст над св. антиминс.

Благословено е царството на Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги, и във вечни векове.

/Мирната/ Великата ектения:

С душевен мир на Господа да се помолим. За небесен мир и за спасение на нашите души, на Господа да се помолим. За мира на целия свят, за стоенето в доброто на светите Божии църкви и единението им, на Господа да се помолим.

За тоя свят храм, и за тия, които с вяра, благоговение и страх Божий влизат в него, на Господа да се помолим. За високопреосвещения наш митрополит (името), за чесното свещенство, за дяконството в Христа, за всички църковнослужители и народа, на Господа да се помолим.

За нашите управници, за правителството и войнството ни, на Господа да се помолим.

За тоя град /или за тая света обител/, и за всеки град и страна, и за ония които с вяра живеят в тях, на Господа да се помолим.

За благоразтваряне на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, на Господа да се помолим.

За ония, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение, на Господа да се помолим.

За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим.

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста, преблагословенна, славна наша Владичица Богородица и винаги дева Мария, нека сами себе си и един на друг, и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Свещеникът: Защото на Тебе, Отец и Син и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и във вечни векове.

Певец: Амин.

Свещеникът, в това време, тихо чете молитвата на първия антифон:

Господи Боже наш, Който имаш власт несравнима и слава непостижима, милост безмерна и човеколюбие неизразимо: Сам, Владико, по Твоето добросърдечие, погледни на нас и на тоя свят храм, и прояви към нас и към ония, които се молят с нас, Твоите богати милости и Твоите щедрости.

След като певците изпеят първия антифон, свещеникът казва ектения:

Пак и пак с мир на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат. Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги дева Мария, нека сами себе си и един на друг и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Свещеникът: Защото Твоя е властта, и Твое е царството, и силата, и славата, на Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги, и във вечни векове.

Певец: Амин.

Свещеникът чете втората и третата антифонни молитви:

Господи Боже наш, спаси твоите люде, и благослови наследството си,

запази членовете на Твоята Църква, освети ония, които обичат благолепието на Твоя дом, прослави ги с божествената Си сила, и не оставяй нас, които се уповаваме на Тебе. Господи, Ти, Който си ни дал тия общи и единодушни молитви, Който си обещал на двама или трима, събрали се в Твоето име, да изпълниш молбите им.

Сам и сега изпълни просбите за полезното на Твоите раби, като в сегашния век ни даваш познаване на Твоята истина, а в бъдещия ни даруваш живот вечен.

След като певците изпеят Единородни…, свещеникът казва втората малка ектения:

Пак и пак с мир на Господа да се помолим.

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Винаги Дева Мария, нека сами себе си и един на друг и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Свещеникът: Защото си благ и човеколюбив Бог, и на Тебе въздаваме слава, на Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги, и във вечни векове.

Певец: Амин. И третия антифон.

Свещеникът чете тихо, молитвата на малкия вход:

Владико Господи Боже наш, Който си установил на небесата чиновете и войнствата на ангелите и архангелите в служение на Твоята слава, направи и с тоя наш вход да се извърши и вход на светите ангели, които заедно с нас да съслужат и съславословят Твоята благост.

Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и във вечни векове. Амин.

След прочитане на молитвата при пеенето, свещеникът, се покланя три път, целува св. Евангелие, взема го с две ръце и го носи поиздигнато, и като излиза през северната врата, предшестван от свещеносец, прави малкия вход.

Взема в лявата ръка св. Евангелие, а с издигната дясна ръка благославя към св. олтар и тихо казва:

Благословен е входът на Твоите светии, всякога, сега и винаги, и във вечни векове. Амин

Взема св. Евангелие с двете ръце, поиздига го, и като прави кръст с него възглася:

Премъдрост, да стоим благоговейно!

Свещеникът тихо чете молитвата на трисветата песен, докато певците изпеят тропарите.

Боже светий, Който пребиваваш в светиите, и, Когото с трисветата песен възпяват херувимите и славословят серафимите и на Когото всички небесни сили се покланят. Ти от нищо си направил всичко, създал си човека по Твой образ и подобие, и си го украсил с всеки Твой дар. Ти даваш на просещия премъдрост и разум, и не презираш съгрешилия, но си положил покаянието за спасение. Ти ни удостóи нас, смирените и недостойни Твои раби, и в тоя час да застанем пред славата на Твоя свят жертвеник и да Ти принесем дължимото поклонение и славословие. Сам, Владико, приеми от устата на нас грешните трисветата песен и ни посети с Твоята благост. Прости ни всяко волно и неволно прегрешение, освети душите и телата ни и дай ни да Ти служим в святост през всички дни на живота си, по молитвите на Света Богородица и на всички светии, които от века са Ти благоугодили.

Когато певците изпеят кондака

Свещеникът: На Господа да се помолим.

Певец: Господи помилуй.

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и на Тебе, Отец и Син и Свети Дух, въздаваме слава, сега и винаги, и във вечни векове.

Певец: Амин. Светий Боже.. . .

Свещеникът в това време чете тихо молитвата преди евангелието.

Човеколюбче Владико, нека възсияе в сърцата ни нетленната светлина на Твоето богопознание и отвори очите на разума ни, за да разбираме Твоето учение, което ни благовести. Вложи в нас страхопочитание към Твоите блажени заповеди, та, като потъпчем всички плътски похоти, да прекараме духовно живота си, като мислим и вършим всичко, което Ти е благоугодно. Защото Ти, Христе Боже, си просвещение на душите и телата ни, и на Тебе въздаваме слава с безначалния Твой Отец и с всесветия, и благия и животворящ Твой Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин.

Свещеникът след като певците изпеят Светий Божеили вместо Светий Боже…, възглася:

Да внимаваме! Мир на всички.

Четецът: И на твоя дух.

Четецът прокимена на апостола…

Свещеникът: Премъдрост!

Четецът: Ще се чете от. . .

Свещеникът: Да внимаваме!

Четецът чете апостола.

Подир апостола свещеникът, застанал на царските двери, обърнат към народа казва:

Мир на тебе!

Певец: Аллилуия.

Свещеникът от царските двери:

Премъдрост! Благоговейно да изслушаме светото евангелие. Мир на всички.

Певец: И на твоя дух.

Ще се чете светото евангелие от (името на евангелиста).

Певците: Слава Тебе Господи…

След като свещеникът прочете евангелието:

Певците: Слава Тебе Господи, слава Тебе.

ПРОПОВЕД

Сугуба ектения

Да речем всички от цялата си душа и с целия си разум, да речем.

Господи, Вседържителю, Боже на нашите отци, молим Ти се, чуй ни и помилвай.

Помилвай ни Боже, по голямата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилвай.

Още се молим за нашите управници, правителството и войнството ни, и нашия Господ Бог особено да им съдейства и помага във всичко. Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името), за нашите братя свещеници, свещеномонаси, свещенодякони и монаси и за цялото в Христа наше братство. Още се молим за блажените и винаги помнени създатели на този свят храм (или на тая света обител) и за всички по-рано починали наши отци и братя, които лежат тук и навсякъде погребаните православни.

Още се молим за милост, живот, здраве, спасение, прощение и освобождение от греховете на всички благочестиви и православни християни.

Още се молим за дарителите и добротворците в тоя свят и всечестен храм, за ония, които се трудят и пеят, за предстоящите пред Тебе люде, които очакват от Тебе големи и богати милости.

Свещеникът чете молитвата на усърдното моление:

Господи, Боже наш, приеми това усърдно моление, от Твоите раби и ни помилвай по множеството Твои милости, и изпрати Твоите щедрости върху нас и върху всички Твои люде, които очакват от Тебе богата милост.

Възглас:

Защото си милостив и човеколюбив Бог, и на Тебе, Отец и Син и Свети Дух, въздаваме слава, сега и винаги и във вечни векове.

Певец: Амин.

Свещеникът: Вие, които не сте кръстени, излезте, некръстени излезте, които не сте посветени, излезте, та никой от непросветените и некръстени, не остане. А ние верните, пак и отново, с мир на Господа да се помолим.

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Свещеникът: Премъдрост!

Свещеникът чете първата молитва на верните:

Благодарим Ти, Господи Боже на силите, Които си ни удостоил, да застанем сега, пред Твоя свят жертвеник и да паднем пред Твоята милост, молейки за прошка на нашите грехове и за незнанието на народа. Приеми, Боже, нашата молитва, направи ни да бъдем достойни да Ти принасяме моления и молби и безкръвни жертви за всички Твои люде, и нас, които си поставила чрез силата на Светия Твой Дух в това Твое служение, удостой ни неосъдно и безпрепятствено, в чистото свидетелство на съвестта ни, да Те призоваваме на всяко време и място, та като ни послушаш, да бъдеш милостив към нас поради обилната Си благост.

Възглас:

Защото на Тебе, Отец и Син и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и във вечни векове.

Певец: Амин.

Свещеникът: Пак и пак с мир на Господа да се помолим.

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Премъдрост!

Свещеникът чете втората молитва на верните:

Пак и многократно падаме пред Тебе и ти се молим, Благий и човеколюбче:

погледни на нашето моление, очисти душите и телата ни от всяка сквернота на плътта и духа и ни дай безукорно и неосъдно да стоим пред светия Твой жертвеник. Боже, дарувай и на тези, които заедно с нас се молят, успех в живота, във вярата и духовен разум.

Дай им всякога със страх и любов да Ти служат, и безукорно и неосъдно да се причастят с Твоите свети тайни и да се удостоят с Твоето небесно царство.

Възглас:

Та всякога закриляни от Твоята сила да въздаваме слава на Тебе, Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги, и във вечни векове.

Певец: Амин, и Херувимската песен.    

Херувимска песен     

В това време свещеникът тихо чете молитвата.

Никой от свързалите се с плътски желания и наслади не е достоен да дойде и да се приближи, или да ти служи, Царю на славата, защото да се служи на Тебе е велико и страшно и за самите небесни сили. Обаче, поради Твоето неизразимо и неизмеримо човеколюбие Ти действително и неизменно си станал човек и архиерей за нас, и като Господар на всичко, си ни предал свещенодействието на тая спасителна и безкръвна жертва, защото Ти единствен, Господи Боже наш, владееш небесните и земни твари. Ти си носен на херувимски престол, Ти си Господар на серафимите и цар Израилев, Ти единствен си свят и в светиите пребъдваш. Затова, Тебе едничкия благ и добролюбив, моля: прогледни към мене грешния и непотребен Твой раб и очисти душата и сърцето ми от лукава съвест, и мене, който със силата на Твоя Свети Дух съм облечен с благодатта на свещенството, удостой да застана пред твоята свята трапеза и да извърша свещенодействието на светото пречисто Твое тяло и драгоценната Ти кръв. И тъй пристъпвам пред Тебе, навел глава, и Ти се моля, не отвръщай лицето си от мен и не ме отхвърляй от Твоите чеда, но удостой мене грешния и недостоен Твой раб да Ти принеса тия дарове, защото Ти си, Който принасяш и си принасян, Който приемаш и си раздаван, Христе Боже наш, и на Тебе с безначалния Твой Отец, с Пресветия, и благия, и животворящ Твой Дух въздаваме слава, сега и винаги, и във вечни векове.

След това свещеникът тихо казва три пъти Херувимската песен, като след всяко казване се покланя.

Ние, които тайнствено изобразяваме херувимите и пеем трисветата песен на Животворящата Троица, нека отложим всяка житейска грижа.

За да приемем Царя на всичко, Когото невидимо ангелските чинове тържествено носят. Алилуия, алилуия, алилуия.

Веднага подир това свещеникът благославя кадилницата, взема я и кади.

Подир това взема покровеца-въздух и го полага на лявото си рамо. Взема покрития дискос с лявата си ръка, а с дясната си ръка взема покритата св. чаша, и прави големия вход, като казва гласно:

Вас и всички благочестиви и православни християни да помене Господ Бог в царството Си, всякога, сега и винаги и във вечни векове.

Певец: Амин. За да приемем Царя на всичко…

Свещеникът влиза в светия олтар, поставя върху св. антиминс първо св. чаша, а след това с двете ръце св. дискос – в същия ред, както са били и на жертвеника, като казва тихо долните тропари докато вдига покровците, сгъва ги и слага встрани.

Ти неописуемий Христе, Който всичко изпълваш, си бил в гроба с плътта си, в ада с душата Си като Бог, в рая с разбойника и на престола заедно с Отца и Духа.

Христе, Твоят гроб, извор на нашето възкресение, наистина се показа живоносен, по-красив от рая и по-светъл от всеки царски чертог.

Благообразният Йосиф свали от кръста пречистото Твое тяло, обви го с чиста плащаница и с благоухания, положи го в нов гроб и го покри.

Взема кадилницата, покадява три пъти даровете, оставя кадилницата и възглася Просителната ектения

Да изпълним молитвата си към Господа.

За предложените скъпоценни дарове, на Господа да се помолим.

За тоя свет храм и за тия, които с вяра, благоговение и страх Божий влизат в него, на Господа да се помолим.

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Целият ден да бъде съвършен, свет, мирен и безгрешен от Господа да просим.

Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да просим.

Прощение и освобождение от греховете и прегрешенията ни, от Господа да просим.

Доброто и полезното за душите ни и мир за света, от Господа да просим. Да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние, от Господа да просим.

Християнски, безболезнен, непосрамен, мирен край на нашия живот и добър отговор пред страшния Христов съд, от Господа да просим.

Като поменем заедно с всички светии пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги дева Мария, нека сами себе си, и един на друг и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Свещеникът чете молитвата на приношението след поставяне на Даровете на св. престол.

Господи, Боже вседържителю, Ти, Който единствен си свят и приемаш хвалебна жертва от тези, които Те призовават от цялото си сърце, приеми молението на нас грешните и го принеси пред Твоя свят жертвеник и ни удостой да Ти принасяме дарове и жертви духовни, за нашите грехове, и за незнанието на людете, и ни удостой да намерим благодат пред Тебе, за да Ти бъде благоприятна нашата жертва, и да се всели благия Дух на Твоята благодат в нас, в тези предложени дарове и във всички Твои люде.

Възглас:

Чрез щедростите на Твоя Единороден Син, с Когото си благословен, заедно с всесветия, и благия, и животворящия Твой Дух, сега и винаги, и във вечни векове.

Певец: Амин.

Свещеникът: Мир на всички.

Певец: И на твоя дух.

Свещеникът: Да се възлюбим един друг, та единомислено да изповядаме:

Певец: Отец и Син и Свети Дух, Троица единосъщна и неразделна.

Свещеникът се покланя три пъти, като казва:

Ще те възлюбя, Господи, крепост моя. Господ е моя твърдина и мое прибежище и мой избавител.

И целува покритите дарове.

След това взема за двата горни края покровеца-въздух, с който са покрити Даровете, поиздига го и възглася:

Дверите, дверите! В премъдростта да внимаваме!

Чете се Символа на вярата…

Свещеникът в това време държи покровеца-въздух, разгънат отвесно над Даровете, и докато слуша Символа на вярата, за кратко го потърсва над даровете, сгъва и го поставя над покровците.

След като свърши четенето на Символа на вярата, свещеникът възглася:

Да стоим прилично, да стоим със страх, да внимаваме, за да принесем в мир светото възношение.

Певец: Благодатта на мира, е хвалебна жертва.

Свещеникът взема с дясната ръка сгънатия покровец-въздух и възглася:

Благодатта на нашия Господ Иисус Христос, и любовта на Бог и Отец, и общуването със Светия Дух да бъде с всички вас.

Певец: И с твоя дух.

Свещеникът: Да издигнем сърцата си нагоре!

Певец: Издигнати са към Господа.

Свещеникът: Да благодарим на Господа!

Певец: Достойно и праведно е !!!

Свещеникът чете молитвата:

Достойно и праведно е да Ти пеем, да Те благославяме, да Те хвалим, да Ти благодарим, да Ти се покланяме на всяко място на Твоето владичество, защото Ти си Бог неизказан, неизследим, невидим, непостижим и винаги си един и същ, Ти и единородният Твой Син и Светият Твой Дух. Ти от небитие си ни привел в битие, и отпадналите пак си въздигнал, и не си престанал да вършиш всичко, докато не ни възведе на небето и ни дари Твоето бъдещо царство. За всичко това благодарим на Тебе, и на Единородният Твой Син, и на Твоя Свети Дух, за всички благодеяния, които знаем и за които не знаем, явни и скрити, извършени за нас. Благодарим ти и за тази служба, която благоволи да приемеш от нашите ръце, макар и пред Тебе да стоят хиляди архангели и безброй ангели, херувими и серафими, шестокрилати, многооки, високо издигащи се пернати,

Свещеникът взема звездицата и, като прави с нея кръст над дискоса, Възглася:

които пеят, крещят, възгласят и казват победната песен:

Певец: Свят, свят, свят е Господ Саваот. Изпълнени са небето и земята с Твоята слава. Осанна във висините!

Благословен е, който иде в Името Господне. Осанна във висините!

Свещеникът изчаква да свърши песнопението и чете молитвата гласно:

Заедно с тези блажени сили и ние, човеколюбивий Владико, възкликваме и казваме: свет си и пресвет Ти, и Единородния Твой Син, и Светия Твой Дух, свет и пресвет си и великолепна е Твоята слава, защото Ти тъй си възлюбил Твоят свят, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот, и Той като дойде, и като изпълни всичко промислено за нас, в нощта, в която беше предаван, или по-точно Сам се предаваше за живота на света, взе в Своите свети и пречисти и непорочни ръце хляба, благодари и благослови, освети, разчупи и даде на Своите ученици и апостоли, като каза:

Възглас:

Вземете, яжте, това е Моето тяло, което за вас се преломява за опрощаване на греховете.

Певец: Амин.

Свещеникът: Също и чашата след вечеря, като каза:

Възглас:

Пийте от нея всички, Това е Моята кръв на Новия Завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на греховете.

Певец: Амин.

Свещеникът се моли:

И така, като възпоменаваме тая спасителна заповед, и всичко извършено за нас: кръста, гроба, тридневното възкресение, възнасянето на небето, сядането, отдясно и славното второ пришествие.

След това с ръце, сложени кръстообразно (лявата отдолу, а дясната отгоре) и с голямо внимание, той взема св. дискос и св. чаша, поиздига ги и възглася:

Тези Твои дарове, от всичко което е Твое, принасяме на Тебе за всички и заради всичко.

Певец: Тебе възпяваме, Тебе благославяме, на Тебе благодарим, Господи, и Ти се молим, Боже наш.

Свещеникът с особено благоговение се моли:

Още Ти пренасяме тая словесна и безкръвна служба, и просим, и молим, и умоляваме: изпрати Твоя Свети Дух върху нас и над тия предлежащи дарове.

Подир това, при претворяването на даровете свещеникът с ръка посочва на светия хляб (Агнеца), благославя го, като казва:

И направи тоя хляб, драгоценното тяло, на Твоя Христос. Амин.

Посочва св. чаша, благославя я, като казва:

А това, което е в тая чаша драго- ценната кръв, на Твоя Христос. Амин.

След това благославя общо Даровете, като казва:

Като ги претвориш чрез Твоя Свети Дух. Амин, амин, амин.

За да бъдат на тези, които се причастяват, за бодрост на душата, за опрощаване на греховете, за приобщаване със Светия Дух, за наследяване на царството небесно, за дързновение към Тебе, а не за съд, или за осъждане. Още ти принасяме тая словесна служба за починалите във вярата праотци, отци, патриарси, пророци, апостоли, проповедници, евангелисти, мъченици, изповедници, въздържници и за всеки праведен дух с вяра починал!

След като певците свършат, свещеникът взема кадилницата, и като кади пред св. Престол възглася:

Особено ти пренасяме тази жертва в чест и памет на Пресветата, Пречиста, Преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Винаги Дева Мария.

Певец: Достойно е… 

Достойно ест     

Свещеникът оставя кадилницата и се моли:

За светия пророк, Предтеча и Кръстител Йоан, за светите славни и всехвални апостоли (имената на дневните светии), чиято памет честваме, и всички Твои светии, заради молитвите на които ни посети Боже. И помени всички починали с надежда за възкресение и вечен живот, и ги упокой там, където сияе светлината на Твоето лице.

Още Те молим: помени, Господи, всяко епископство на православните, което вярно преподава учението на Твоята истина, всяко свещенство и в Христа дяконство, и всеки свещенически и монашески чин.

Още Ти принасяме тая словесна служба за цялата вселена, за светата съборна и апостолска Църква, за всички, които пребивават в чистота и честен живот, за нашия български народ, за правителството и войнството ни. Дарувай ни Господи, мирно управление, та и ние да преживеем тих и спокоен живот във всяко благочестие и честност.

Помени, Господи, този град (или тая света обител), и всеки град и страна, и онези, които с вяра живеят в тях. Помени Господи, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са пленени и ги спаси. Помени Господи, дарителите и добротворците в Твоите свети църкви, и ония, които си спомнят за бедните, и на всички нас изпрати Твоите милости.

След като певците изпеят Достойно е. . . или ирмоса, свещеникът възглася:

Между първите помени Господи, Високопреосвещения наш митрополит (името) когото си подарил на Твоите свети църкви в мир, невредим, почитан, здрав, дългоденствен, за да преподава вярно словото на Твоята истина.

Певец: Помени и всички мъже и всички жени

Свещеникът: И дай ни с едни уста и с едно сърце да славим и възпяваме пречестното и великолепно Твое име на Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги, и във вечни векове.

Певец: Амин.

Свещеникът се обръща към народа, благославя го и казва:

И да бъдат милостите на великия наш Бог и Спасител Иисус Христос с  всички вас.

Певец: И с твоя дух.

Свещеникът, обърнат към светия престол казва:

Като поменахме всички светии, нека пак и отново с мир на Господа да се помолим. За принесените и осветени драгоценни дарове, на Господа да се помолим.

Щото човеколюбивият на Бог, като ги приеме в Своя свят, наднебесен и мислен жертвеник, като духовно благоухание, да ни изпрати божествената благодат и дара на Светия дух, да се помолим.

Като изпросихме единство във вярата и общуване със Светия Дух, нека сами себе си и един на друг и целия наш живот на Христа Бога да отдадем.

Свещеникът се моли:

На Тебе поверяваме целия си живот и надежда, човеколюбиви Владико, и просим, и молим, и умоляваме: удостой ни да се причастим с Твоите небесни и страшни Тайни на тая свещена и духовно трапеза с чиста съвест, за опрощаване на греховете, за прошка на съгрешенията, за общение със Светия Дух, за наследяване на небесното царство, за дръзновение пред Тебе, а не за съд или за осъждане.

Възглас:

И удостой ни, Владико, с дързновение, неосъдно да се осмеляваме да призоваваме Тебе, небесния Бог Отец и да казваме:

Певец: Отче наш.. . . .

Свещеникът:

Защото Твое е царството и силата, и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и във вечни векове.

Певец: Амин.

Свещеникът: Мир на всички.

Певец: И на твоя дух.

Свещеникът: Да преклоним главите си пред Господа!

И чете молитвата:

Благодарим ти, Царю невидимий, Който с неизмеримата Твоя сила си създал всичко и по множеството Твоя милост всичко си привел от небитие в битие. Сам, Владико, погледни от небето на приклонилите главите си пред Тебе, защото не ги преклонихме пред плът и кръв, но пред Тебе страшния Бог. Ти, Владико, устрой щото предлежащите дарове да бъдат на всички нас за добро, всекиму според неговата нужда: придружавай тези, които плават, съпътствувай ония, които пътуват, изцери болните, лекарю на душите и телата.

Възглас:

Чрез благодатта и щедростите и човеколюбието на Единородния Твой Син, с Когото си благословен, заедно с Пресветия и благия и животворящия Твой Дух, сега и винаги, и във вечни векове.

Певец: Амин.

Свещеникът се моли:

Погледни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, от светото си жилище и от престола на царството на славата Си, и ела да ни осветиш, Ти, Който горе седиш с Отца, и тук с нас невидимо пребиваваш, и ни удостой с Твоята властна ръка да ни преподадеш Пречистото Твое тяло и честна кръв, и чрез нас – на всички люде.

След това, с двете ръце благоговейно взема св. Агнец, поиздига го и казва:

Да внимаваме! Светинята е за светите.

Певец: Един е свет… И се пее причастния стих.

Свещеникът с ръцете си благоговейно и с внимание раздробява св. Агнец на четири части, като казва:

Раздробява се Агнецът Божи, раздробяван но не разделян, който всякога се яде и никога не оскъдява, но освещава, тия, които се причастяват.

Свещеникът взема горната част ИС, прави с нея кръст над св. чаша и, като я пуска в чашата казва:

Пълнотата на чашата на вярата е от Светия Дух.

Благославя теплотата и казва:

Благословена е топлината на Твоите светии, всякога, сега и винаги, и във вечни векове. Амин.

Взема теплтота и налива в св. чаша от нея, колкото е потребно, като казва:

Топлинта на вярата е пълна чрез действието Светия Дух. Амин.

След това с благоговение пристъпва към св. Тайни, като взема частица ХС с лявата ръка, поставя я на отворената дясна ръка, след което поставя отворената си лява ръка под дясната като подпора и казва:

Драгоценното и пресвято Тяло на Господа и Бога и наш Спасител Иисус Христос се преподава на мене (името) иерея /или иеромонаха/, за опрощаване на греховете ми и за вечен живот.

След като се причасти със Св. Тяло, отрива с антиминсната гъба дланта си над св. дискос, взема края на определената кърпа с лявата ръка, а с дясната ръка другия край на кърпата и хваща св. чаша и, доближавайки я до устата си, като казва:

Драгоценната, всесвятата и животворяща кръв на Господа и Бога и наш Спасител Иисус Христос се преподава на мене (името) иерея /или иеромонаха/ за опрощаване на греховете и за вечен живот.

Причастява се, като отпива от св. чаша три пъти и казва: В името на Отца (отпива един път) Амин. И Сина (отпива втори път) Амин. И Светия Дух (отпива трети път) Амин.

След това с кърпата отрива устните си и горния край на св. чаша, откъдето е отпил, целува я, като казва:

Ето това се докосна до устните ми, и ще отнеме беззаконията ми, и греховете ми ще очисти.

След това поставя св. чаша на мястото и влага частиците в нея и докато върши това, казва:

Като видяхме Христовото възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя кръст се покланяме, Христе, и Твоето свято възкресение възпяваме и славим. Защото Ти си наш Бог, освен Тебе другиго не знаем, и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на светото Христово възкресение, защото – ето чрез кръста дойде радост за целия свят. Всякога, като благосляваме Господа, нека възпяваме Неговото възкресение, защото Той като претърпя разпятие, със смърт – смъртта разруши.

Когато изсипва малките частици, отрива добре св. дискос с гъбата над св. чаша и казва:

По молитвите на Твоите светии, измий Господи, с Твоята честна кръв греховете на тези, които бяха поменати тук.

Когато свърши поставя дискоса на мястото му до св. чаша, преглежда внимателно, да не би да е паднала някоя частица върху св. антиминс. След това покрива св. чаша с кърпата, а върху св. дискос слага звездицата(събрана) и над нея – сгънатите покровици.

Като свърши това, свещеникът, застанал пред св. престол тихо чете благодарствената молитва:

Благодарим Ти, Владико Човеколюбче, благодетелю на душите ни, че и в днешния ден ни удостои с Твоите небесни и безсмъртни Тайни. Оправи пътя ни, утвърди всички нас в страхопочитание към Тебе, запази живота ни, утвърди нашите стъпки, по молитвите и молбите на Славната Богородица и Винаги дева Мария и на всички Твои светии.

След като певците изпеят причастния стих, отварят се завесата и царските двери. Свещеникът взема св. чаша с дясната ръка, а с лявата подкрепя дъното й, излиза на царските двери и, обърнат към народ, поиздига св. чаша и възглася:

Със страх Божий, с вяра и любов пристъпете!

Певец: Благословен е …

Като причастява казва: Тяло и Кръв Христови!

След това свещеникът благославя със св. Чаша народа и възглася:

Спаси, Боже людете Си и благослови наследството Си.

Певец: Видяхме истинската светлина…

Свещеникът взема кадилницата, кади светите Дарове и казва:

Възнеси се на небесата Боже, и по цялата земя да бъде Твоята слава!

Оставя кадилницата, взема св. дискос в лявата ръка, а св. чаша в – дясната, излиза на царските двери, и, обърнат към народа, благославяйки възглася:

Всякога, сега и винаги, и във вечни векове.

Певец: Амин. Да се изпълнят устата ни…

Свещеникът отнася и оставя св. Дарове на жертвеника, връща се при св. престол и, като сгъва св. антиминс, казва:

Като приехме благоговейно Божествените, свети, пречисти, безсмъртни, небесни и животворящи, страшни Христови Тайни, достойно да благодарим на Господа.

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Като изпросихме целия ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, нека сами себе си и един на друг, и целия наш живот на Христа Бога да отдадем.

Свещеникът с двете си ръце взема св. Евангелие, държи го изправено и, като прави кръст с него над сгънатия св. антиминс, възглася:

Защото Ти си нашето освещение, и на Тебе Отец и Син и Свети Дух, въздаваме слава, сега и винаги, и във вечни векове.

Певец: Амин.

Свещеникът, обърнат към народа, казва: С мир да излезем!

Певец: В името Господне!

Свещеникът: На Господа да се помолим!

Певец: Господи, помилуй!

Свещеникът през царските двери излиза на солея и застанал с лице към изток, чете задамвонната молитва:

Господи, Който благославяш ония, които Те благославят и освещаваш ония, които се надяват на Тебе, спаси людете си и благослови наследството си. Запази членовете на Твоята Църква! Освети тия, които обичат благолепието на Твоя дом. Ти ги прослави с Твоята божествена сила и не оставяй нас, които се уповаваме на Тебе! Дай мир на Твоя свят, на Твоите църкви, на свещениците, на правителството и управниците, на войнството и на всички Твои люде! Защото всяко добро деяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки – от Тебе, Отца на светлината, и на Тебе, Отец и Син и Свети Дух, въздаваме слава, сега и винаги, и във вечни векове.

Певец: Амин. Да бъде благословено името Господне отсега и до веки.

(три пъти)

Свещеникът влиза през царските двери, отива при жертвеника и тихо чете молитвата:

Христе, Боже наш, Който Сам си изпълнението на закона и пророците, Който си изпълнил целия Отечески промисъл, изпълвай сърцата ни с радост и веселие, всякога, сега и винаги, и във вечни векове.

Връща се при светия престол и след като певците свършат, възглася:

На Господа да се помолим.

Певец: Господи помилуй.

Свещеникът излиза на царските двери, и като благославя народа, казва:

Благословението на Господа и Неговата милост да дойдат върху вас, чрез благодатта и човеколюбието Му, всякога, сега и винаги, и във вечни векове!

Певец: Амин.

Свещеникът: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!

Певец: Слава… и сега… Господи помилуй (три пъти) Благослови!

Свещеникът казва отпуста:

(Ако е неделя: Възкръсналият от мъртвите) Христос истинския наш Бог, по молитвите на Своята Пречиста Майка, на честните небесни и безплътни сили, на славния Пророк Предтеча и Кръстител Йоан, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на всички български светии, (имената на светиите на деня) чиято памет честваме и на всички свои светии, да ни помилва и спаси, като благ и човеколюбец.

Свещеникът се обръща към св. престол и казва:

По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас!

Певец: Амин.

Когато се съблича казва:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром, защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички люде – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.