Иисусовата молитва – молитва на сърцето

12783 0

Източник: www.orthodoxprayer.org
Превод: Павел Стефанов

Иисусовата молитва е много кратка: „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешния“.

Иисусовата молитва според светите отци е от съществено значение за нашия духовен растеж. Иисусовата молитва утвърждава нашата вяра и ни смирява като просим прошка на греховете си. Счита се, че тази молитва е толкова древна колкото и самата Църква.

Иисусовата молитва повече от всичко друго ни помага да можем да усещаме, че стоим пред Бога. Това означава, че Иисусовата молитва ни помага да съсредоточим ума си изключително върху Бога, т.е. никаква друга мисъл да не заема нашия ум, а само мисълта за Бога. В този момент, когато нашият ум е напълно съсредоточен върху Бога, ние откриваме много лична и пряка връзка с Него.

Иисус Христос – силата в името

Силата на Иисусовата молитва идва от използването на името на нашия Господ Иисус Христос, Синът Божий. Това е изповядване на нашата вяра. Молитвата започва с името на нашия Бог и Господ Иисус Христос. В книгата Деяния на светите апостоли се казва: „под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим.” (Деяния 4:12) Силата в молитвата идва от нашето изповядване на името на Господа. Ние изповядваме вярата си в Иисус Христос като наш Бог и Господ.

Иисусовата молитва изисква смирение

Иисусовата молитва в своята практика предполага, че си редовен участник в богослуженията на Църквата, в нейните Тайнства и осъзнаваш греховността си. Не забравяй да питаш и да следваш съвета на твоя духовен отец. Смирението е предпоставка за всяка молитва, особено за Иисусовата. Трябва да осъзнаем защо казваме „помилуй ме“ – защото осъзнаваме, че сме грешници. Това е важно, защото изповядването на нашата вяра в Иисус Христос е тясно свързано с нашата неспособност да се спасим със собствени усилия. Защото нашето спасение изисква вяра в Христос и смирено осъзнаване на нашите грехове. Св. Максим казва, че гордостта се състои от две форми на пренебрежение. Първата е пренебрежение към Божията благодат, втората е пренебрежение към нашите грехове. Смиреният човек е този, който има вяра в Божията сила и благодат и осъзнава своите слабости.

Иисусовата молитва има две функции

Иисусовата молитва има две важни цели. Първара е поклонението с покаяние както всяка друга молитва. Втората е да помогнем на нашата душа да спечели контрола над нашите странични помисли, така че Светият Дух да може да действа в нас и да ни помогне да проявяваме добродетелите на дело в единение с Бога.

Иисусовата молитва има три етапа

Иисусовата молитва включва три етапа. Първият е повтаряне на молитвата с думи на глас или поне движение на устните. Това се нарича устна молитва. След известно време практикуване на Иисусовата молитва тя става мълчалива или умствена, т.е. повтаря се само в ума. Това е умната молитва. И накрая, третия етап, Иисусовата молитва става непрекъсната молитва вътре в сърцето, вътрешното ядро на нашето същество. Започваме с устната молитва, но не се принуждаваме към преминаване към умната молитва. Това ще се случи естествено, когато сме готови.

Иисусовата молитва на практика

Молейки се с Иисусовата молитва, нашите свети отци ни казват да я повтаряме отново и отново стотици пъти като част от нашето ежедневно молитвено правило. Най-добре е да добавите Иисусовата молитва към утринните си молитви, тъй като тогава умът е най-спокоен. Започнете като казвате гласово Иисусовата молитва и се фокусирайте върху всяка дума. Като за начало повтаряйте Иисусовата молитва в продължение на 15 минути и след това постепенно разширете до 30 минути. Важно е вниманието, когато се молим. Бъдете искрени в молитвата си и я произнасяйте с покаяние. Иисусовата молитва е толкова проста!

Иисусовата молитва е дълъг и труден път

Не се заблуждавайте от простотата й. Практикуването на Иисусовата молитва е трудна задача и като всички аскетични практики изисква ангажиране на време, търпение и постоянство. Помнете, че целта на Иисусовата молитва не е да придобиете спокойствие или какъвто и да е духовен опит, а да станете в единение с Бога и да участвате в Неговата благодат.

Кога да се молим с Иисусовата молитва

Иисусовата молитва може да се казва по всяко време на деня и когато това го правите ще откриете, че вашия живот се променя.

Иисусовата молитва не е форма на източна медитация

Иисусовата молитва не трябва да се бърка с методи, използвани в източната йога или медитация. Молейки се с Иисусовата молитва, както във всяка православна молитва, ние търсим лична връзка с Бога, основана на вяра и любов.