Напътствия

МОИСЕЙ

Всичко наоколо в онзи свещен миг замлъкнало. Това било величественият момент, в който Моисей почувствал, че през целия си живот е тичал не към Обетованата...Още

554 0

ОГРАБЕНОТО В НАС НЕБЕ

Когато Бог отсъства в живота ни и сме обожествили своето дело, своите „добродетели”, своето външно свидетелство, тогава може да осмиваме мнозина, но  осъждането и злобата,...Още

615 0