Неделя Месопустна – eдна седмица преди началото на Великия пост

312 0

Превод, адаптация и илюстрации: Людмила Грибнева и Мария Иванова
Great Lent, Holy Week and Pascha by Ioana Dimitriu

В края на времената нашият Господ Иисус Христос ще дойде отново в славата Си, за да съди хората от всички народи, живите и починалите. На Страшния съд, Той ще потърси отговорност от нас, като Божи образ, доколко сме били способни да ОБИЧАМЕ. Това е причината тази неделя да ни се напомни, че освен изповядването на греховете и покаяние (промяната на поведението ни), трябва да покажем и любовта си. Най-добрият начин за това е като правим на хората добро.

Христос присъства тайнствено във всяко човешко същество, независимо от раса, националност, пол или религия. Той е създал всеки един от нас от любов. Той обича всеки човек и ни е заповядал и ние да обичаме всички хора, и приятелите, и враговете.

Един от начините да покажем любовта си е като предложим помощ. Всеки път, когато правим нещо добро на някого, трябва да си спомним да поблагодарим на Господ за това, че ни е дал възможност да изразим любовта си. Господ харесва доброто, което правим, само ако го правим от любов към Него и хората.

Ето какво казва Той за Страшния съд, според Евангелието от Матей 25:31-40:

„А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата.
Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте. Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?
А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.“

Днешното Евангелско четиво ни учи, че Съдът е страшен за онези, които не са обичали Бога и хората, и не са изпълнявали Божиите заповеди. Затова трябва да се стараем да имаме страх Божий т.е. да се въздържаме от всяко зло, да се стараем да не оскърбим Господ с недостойния си начин на живот, особено когато се готвим за Свето Причастие. Разбрахме също, че когато дадем или направим нещо за някого в името на Христа, ние всъщност служим на Господ. Той ни учи да изразяваме любовта си към Него като служим на хората и им помагаме.

Всеки е способен да дава, независимо колко богат или беден е. Ние сме истински богати, когато имаме Христовата любов в сърцата си.

Можем да помагаме на другите хора по различни начини. Някои от нас могат да дават пари, дрехи или храна на онези, които се нуждаят. Други могат да предложат времето или таланта си, като пеят в църковния хор, като помагат в кухнята или в градината, или по какъвто начин искат. Трети може да са добри слушатели и да са способни да успокоят или насърчат някой близък, който минава през труден момент[1].

Господ ни насърчава да бъдем щедри с материалните си възможности, талантите и времето си. Давайки, ние показваме любовта си. Господ ще ни съди според това колко сме обичали Него и хората – братята и сестрите ни, през целия ни живот тук, на Земята.


[1] Не забравяй да поискаш разрешение от родителите си преди да предложиш помощ или да дадеш нещо на някого.
СВАЛИ ЗАДАЧА 1.

СВАЛИ ЗАДАЧА 2.
СВАЛИ ЗАДАЧА 3. И 4.