Кръста

ЖЕНИХЪТ НА МОЕТО СЪРЦЕ

„Внимавай, душо” пеем в Последованието на Жениха. Душата на всеки поотделно е призвана да види Жениха, да живее с духовно бодърстване, избягвайки в избора...Още

1188 0