ДАЛИ ПОЗНАВАМ ДРУГИЯ?

336 0

Автор: Мелойски епископ Емилиан (Кутузис)

Превод: Пламена Вълчева

Днес светото Евангелие ни разказва за разслабения, който отчаяно чакал 38 години да бъде излекуван. Христос се спрял при него и го попитал дали иска да се излекува. Той несъмнено искал. Знаейки, че не може да си помогне сам, разслабеният отговорил по един характерен начин. Казал: „Да, господине; но си нямам човек, който да ми помогне”. Нямам си човек. Нямам никого. Трябва да разгледаме гръцката дума за „човек”, άνθρωπος, за да разберем по-добре не само от какво е бил лишен разслабеният, но и Кой е бил Този, Който му предложил помощ.

Неслучайно и четирите Евангелия са написани на гръцки език. Неслучайно по онова време навсякъде се е говорело на гръцки език благодарение на Александър Велики, който завладял по-голямата част от познатия свят. Гръцкият език има нужната дълбочина, за да покаже дълбочината на нашата вяра.

Според Платон άνθρωπος, „човек”, означава: „Единственото създание, което не просто вижда (като всяко друго живо същество), но и наблюдава, размишлява върху това, което току-що е видяло, и още повече  го познава”. Затова разслабеният нямал нужда от странични наблюдатели. Той нямал  нужда просто да го видят. Той имал нужда да го разберат. Нуждаел се от поне един човек, който да му помогне, понеже го е познал. Да му помогне по начина, по който той се нуждаел от помощ. А не по някакъв друг начин.

Общението между хората се основава на разбирането помежду им. Човекът е създаден, за да живее в общност. Отделени са само зверовете и светиите. И докато светиите са отделени физически, то те са съединени духовно с цялото човечество и го познават чрез Бога. Веднъж попитали един подвижник, който от дълго време живеел сам: „Какво правиш, като си сам?”. Той отговорил: „Управлявам заедно с Бога”. Той никога не бил сам. Връзката му със Светата Троица била такава, че духът му станал едно със Светия Дух и обгръщал, пазел и ръководел цялото човечество заедно с Бога. Светият Дух управлява света. Не силните личности, общности и нации. Светият Дух! Отделните хора си въобразяват, че управляват просто защото имат висока представа за себе си. А всъщност те не могат да управляват дори самите себе си.

Ето го и доказателството: когато не умея да водя диалог с другите, аз не общувам с тях. Помежду ни липсва общение. Психически здрав е този човек, който общува с другите по градивен начин. Първоначално Светата Троица общувала с падналото човечество чрез Бог Слово. Когато Бог Слово се уподобил на нас, възлязъл на небето, седнал отдясно на Отца и нашата природа станала едно със Светата Троица чрез Христос, тогава  Тя започнала да общува с нас чрез Светия Дух.

Сега нашият дух влиза в диалог със Светия Дух и е в пълно общение с Него. Със Светия Дух, Който явява Отца и Сина в нас, човеците.

Големият френски психоаналитик Лакан казва: „Когато при вас дойде един невротик, той или разговаря с вас, но не за себе си, или говори за себе си, но не с вас. Когато успее да ви разкаже за себе си, той е излекуван!”. Поразително… Какво научаваме тук? Научаме кои са психически здравите хора около нас.

И така, кой наистина може да управлява себе си? Хората, които могат да говорят за себе си, с други думи, които са в състояние да понесат критика, без да се тревожат и да изпадат в депресия; които говорят за себе си,  все едно че говорят за друг човек, без емоционален апломб — те са психологически завършени. Тези хора могат да обичат другите така, както обичат себе си. При тях няма „аз” и „ти”. Съществува само „ние” и те могат открито да влязат в диалог, който има за цел още повече да усъвършенства „аз” и „ти”. Един съвършен и хармоничен диалог. Този вид разбирателство изпълва душите им с мир и любов. На такива хора Бог Слово говори и им открива Себе Си, Своя Отец, Светия Дух и тях самите. И те слушат, и се учат, и са в състояние по същия начин да говорят и да помагат на другите. Стават съвършени човеци, които могат да помагат на всякакъв вид разслабени, изпаднали в нужда.

Какъв е изводът? Ако само виждам, но не разбирам, значи не съм човек. Ако не разбирам или не приемам себе си и затова се страхувам да говоря за себе си, аз съм невротик. Христос прие нашата примитивна, невротична и паднала природа. Той стана Човек, „Ο Άνθρωπος”, защото ни позна! Даде ни Своите очи и Своя ум, за да виждаме, за да разбираме и да помагаме на своите паднали ближни! Братя и сестри, моля ви, не пропилявайте оставащите ви години живот във фалш и лицемерие! Познайте другия! Бъдете човеци! Променете нещата! Когато познаете разслабения непосредствено до вас, ще станете като Христос: Човеци, „Ανθρωποι”!

Проповед в гръцкия православен храм Св. Георги”, Бризбейн, 6 май 2023 г.