ТЪРЖЕСТВОТО НА ИСТИНАТА НАД ЛЪЖАТА

555 0

Автор: Хмелницки и Староконстантиновски архиепископ Виктор (Коцаба)

Източник: www.korrespondent.net

Превод: Пламена Вълчева

Празникът Тържество на Православието е установен след победата на Църквата над ереста на иконоборството през 843 г. Иконоборците отхвърляли възможността за изобразяване на Господ Иисус Христос, на Неговите апостоли и на светиите.

От своя страна, защитавайки иконите, Църквата отстоявала реалността на Тялото и Кръвта на Спасителя, истината за Неговото Въплъщение и в крайна сметка, възможността за спасение. Защото, ако е недопустимо да се изобразява Христос, това би означавало, че Той не се е въплътил, а следователно и че не можем да се спасим. Така разсъждавала и разсъждава Църквата. Затова Тържество на Православието е победно тържество на истината над лъжата, победа на Църквата над ересите и разколите.

Православието винаги е защитавало истината от лъжата. Всяка ерес е опит за налагане на някаква лъжа. Именно налагане, защото лъжата (и ереста) не издържа никаква рационална критика. Служейки си с лъжа, човек не може да израсне духовно, да достигне съвършенство, а още по-малко да се спаси. Лъжата обхваща всички аспекти на неговия живот и не му носи нищо друго освен страдание и разруха.

Днешният свят е потънал в лъжа, гордост и самовлюбеност. Фалшът (лъжата) е станал толкова обичаен, че за мнозина изглежда по-привлекателен от истината. Днешният човек не се нуждае от истината, а от някакво нейно подобие, което да гали и да радва слуха му. Истината е подменена с измислени „ценности”, а всеки, който я проповядва, бива отхвърлен от обществото като „фундаменталист”, „фанатик” и „нетърпим човек”. В същото време, обградена от лъжи, нашата култура агонизира, а обществото ни затъва все повече в ненавист, злоба и завист.

Задачата на съвременните християни е да станат свидетели на Истината, да бъдат проповедници на правдата. Стъпвайки върху евангелските принципи, върху учението на Църквата, ние трябва не само да сме в състояние да разграничаваме доброто от злото и неправдата от истината, но и да помагаме на другите да го правят. Разбира се, тази задача поставя пред нас условието да бъдем нравствено чисти, защото в противен случай свидетелството ни няма да бъде убедително. Именно това е предназначението на Великия пост — да ни помогне да станем по-добри, за да можем, следвайки Христос, да бъдем пример за останалите.

В този смисъл Тържество на Православието е важно свидетелство за нашата вяра в съвременния свят. Чрез него Църквата говори на човека за най-важното — за Истината, която е дошла в света, за да спаси от смъртта, тлението и греха всеки каещ се грешник.

Нужно е да помним, че благодатта на Светия Дух не само очиства човека от сквернотата и лъжата, но и обновява в него Божия образ (икона), правейки го проповедник на Истината. Светът, в който живеем, нашата цивилизация и култура се основават на евангелските принципи. И ако спрем да говорим за тях, приемайки всяка лъжа за истина, нашият свят ще изчезне и човекът ще се превърне в животно.

Ето защо в деня на Тържеството на Православието ние не само си спомняме за победата на Църквата над ересите, но и активно участваме в борбата срещу лъжата, защото съзнаваме, че само Истината ще ни направи свободни!

2020