Кръщение Господне – Богоявление

161 0

На този голям Господски празник отбелязваме началото на общественото спасително дело на Иисус Христос. Бог се явява на хората, като им показва, че е Един по същество, а троичен по Лица: Отец, Син и Дух Свети.

Датата 6 януари е избрана от древни времена, за да замени езическия култ към зимното слънцестоене. Вместо да се покланят на слънцето, хората са просветени и почитат Истинския Бог, Иисус Христос – Слънцето на правдата.

Покайте се, защото се приближи царството небесно

Свети Йоан Предтеча

По време на царуването на римския император Тиберий, в Йорданската пустиня започнал да проповядва свети Иоан Кръстител. Той бил синът на праведните Елисавета и Захарий и още от детството си заживял в пустинята, като постоянно се молел и строго постел – хранел се само с диви скакалци и див мед. Господ бил избрал праведника Иоан да просвещава и подготвя хората за скорошното явяване на дългоочакваният Спасител. Затова Иоан е наречен още Предтеча (който първи да възвестява), „най-голям между родените от жени”, и „последният старозаветен пророк“.

Когато евреите го питали той ли е Христос, Иоан им казвал: “аз съм глас на викащия в пустинята: оправете пътя Господен” (Иоан 1:23) и „покайте се, защото се приближи царството небесно“ (Мат. 3:2), т.е. всички да се приготвят да посрещнат Христос чрез покайно кръщение. Свети Иоан искал покаянието да бъде искрено, а хората наистина да поправят живота си и да вършат добри дела. Тогава той ги кръщавал в река Йордан – потапял ги във водата и възлагал ръката си върху главите им. Това означавало, че както тялото се измива от водата, така и човешката душа, след като се покае за греховете си и повярва в Спасителя, ще бъде очистена от Христос от всички грехове.

Свети Йоан предупреждавал хората: „аз ви кръщавам с вода за покаяние; но Оня, Който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да Му понеса обущата; Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън“ (Мат. 3:11). Това значи, че кръщението, което ще установи Спасителят, ще изгори греховете на каещите се като огън, и ще им дарява даровете на Светия Дух. И наистина, преди да започне обществената Си проповед, Господ Иисус Христос също дошъл от Назарет до река Йордан, за да се кръсти от свети Йоан.

 Празничен тропар:

Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан,

откри се поклонението на Светата Троица;

защото гласът на Отца свидетелствуваше за Тебе, като Те нарече възлюбен Син;

и Духът във вид на гълъб потвърди верността на тези слова.

Христе Боже наш, Който се яви и просвети света, слава на Тебе!

 Кръщение Господне или Богоявление

Спасителят, Който винаги се старал да изпълни всичко в Закона Божий и да даде пример на хората, изчакал да навърши 30 години, преди да започне да проповядва. Тази възраст била необходима според еврейския обичай за всеки свещеник или учител. Самото Кръщение е толкова важно събитие, че е описано и от четиримата евангелисти, светите Матей, Марк, Лука и Иоан. Ето какво ни разказва свети Матей:

А Иоан Го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене? Но Иисус му отговори и рече: остави сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Иоан Го допуска. И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.“ (Мат. 3:1-17)

Свети Иоан се смутил, защото се считал за недостоен, но Христос му казал, че е важно да изпълнят всичко писано в Закона за спасение на човека. Иоан не възразил, затова Го кръстил и Иисус веднага излязъл от водата. Тогава Иоан видял Дух Свети във вид на гълъб, защото тази птица е символ на чистота, кротост и незлобие – качества, чийто източник е Дух Свети. Веднага се чул и глас от небето – гласът на Бог Отец. Тогава свети Иоан окончателно се убедил, че Иисус е Христос, Синът Божий, Спасителят на света.

По този начин, при Кръщението Господне за първи път в историята единият Бог в Три Лица открил Себе Си пред хората в пълнота. Затова празникът се нарича още Богоявление.

Да бъдем кръстени

Спасителят не е имал нужда от кръщение, защото е съвършен и като Бог, и като човек. Той го направил заради нас, защото в Негово лице цялото човечество се е кръстило от Иоан в река Йордан. Чрез Иисус Христос Дух Свети слязъл над цялото човечество. Водата станала символ на духовното възраждане на човека, на нов благодатен и очистен от грях живот, както и необходимост, за да могат кръстените да тръгнат с Господ към Царството небесно. Сам Христос казал на Никодим, че „ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие” (Иоан. 3:5). Това означава, че трябва да получим православно християнско кръщение, да изявим вярата и покаянието си. Господ поръчва на учениците Си, при раздялата с тях преди Възнесението: „И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа“ (Мат. 28:19).

Водосвет и за светената вода

Богоявление е свързано с великото освещение на водното естество, което трябва да ни напомня, че при бреговете на река Йордан Сам Бог е обновил чрез вода и Дух човешката природа, покварена от греха. Христовата Църква получила власт от Спасителя да освещава водата навсякъде по света и по този начин да дарява Йордановото благословение на всичките си членове, затова и два пъти годишно извършва Велик водосвет. Първият път е в навечерието на празника Богоявление вътре в православните храмове, при пазене на строг пост през целия ден. Вторият път е на самия празник, но извън храма – на двора, или в близост до река или друг воден басейн. Шествието до мястото за освещаване на водата се нарича „Кръстно шествие към Йордан“.  Водосветът е наречен Велик, заради особената му тържественост.

Водосветът е молитвено последование, в което със специални молитви се призовава Светият Дух, и с трикратно осеняване и потапяне на светия Кръст, водата се благославя и освещава. Осветената вода се ползва за поръсване и пиене, за духовно и телесно здраве, и за вечен живот. На Богоявление отиваме в храма, за да се приобщим с благодатта на Светия Дух, да си вземем светена вода и отнесем вкъщи частица от тази благодат. Да не забравяме, че водата е само едно от средствата, с които Спасителят освещава живота ни, а основният източник на нашето благоденствие е Иисус Христос.

Макар че Великият водосвет не е св. Тайнство (за участието, в което е задължително да си православно кръстен), Богоявленската вода се приема за равностойна на водата при светото Тайнство Кръщение, защото това чинопоследование произхожда от освещаването на кръщелна вода и в него се споменава Господното Кръщение.

СВАЛИ ЗАДАЧИТЕ

Адаптация[1] и илюстрации: Л. Грибнева, Мария и Денко Иванови

[1] Използвани източници:

  1. “Нов Завет“, Света гора, Атон, Славянобългарски манастир „Св ВМЧК Георги Зограф“, 2006
  2. „Въплътилият се Бог“, издателство „Омофор“, София, 2007, стр. 155-180
  3. „Закон Божий“, София, 2013, стр. 313-318
  4. http://www.pravoslavieto.com/
  5. https://bg-patriarshia.bg/