Свети великомъченик Георги Победоносец – Гергьовден

492 0

Свети великомъченик Георги Победоносец е един от най-обичаните и почитани светци по целия свят. Той бил войн на Христа и с вярата си в Него устоял на жестоки мъчения. С Божията сила вършел чудеса и обърнал към Истината множество езичници. И сега свети Георги продължава да помага на хората, които благоговейно тачат паметта му и го молят за помощ и застъпничество. В България отбелязваме паметта му на 6 май, който е и официален държавен празник.

Празничен тропар:

„Като освободител на пленените и защитник на бедните, лекар на болните и поборник на вярващите, победоносче, великомъчениче Георгие, моли Христа Бога да се спасят нашите души.“

Славният Христов войн

Свети Георги е роден през 3 век в малоазиатската област Кападокия. Родителите му били християни и му дали най-добрия пример. Още като малко дете останал сирак, защото  баща му пострадал за вярата си и умрял за Христовото име. Тогава майка му се преселила в Палестина, в град Лида, където била родена и имала голямо имение. Когато станал пълнолетен, Георги постъпил на военна служба в римската войска на император Диоклециан. Георги бил храбър, умен и мъжествен, и заради победите му в битките, макар и много млад, го назначили за военен трибун (командир на хиляда войници). Императорът дори го удостоил да бъде член на държавния съвет, защото още не знаел, че е християнин. Диоклециан бил един от най-жестоките гонители на християните. Той заповядал да се изгарят книгите им, да бъдат разрушени храмовете им, а самите те да бъдат предавани на ужасни мъчения.

Наскоро починала майката на Георги и той наследил голямо богатство, но го употребил мъдро. Като разбрал за строгите заповеди против християните, Георги започнал да се готви за мъченичество. Всичко, което ние смятаме за скъпо и за което мечтаем: богатство, младост, здраве, сила, Георги принесъл като дар на Господ Иисус Христос. Раздал парите и скъпоценностите си, наредил робите да бъдат освободени, а имотът да бъде раздаден на бедните. Така правели християните, които се готвели за смърт в името на Христос. Те влизали във война с неясен край – някои удържали победа, други се отричали от вярата си, трети не издържали на мъченията. Чрез милостинята, раздавайки всичко, те също привличали Божията благодат и укрепявали душите си. Разкайвали се за греховете си и горещо се молели на Господ да им даде сили и търпение да устоят до край. Така, облечени в благодат, са получавали венеца на вечния живот.

Дошъл моментът, в който Георги не можел повече да крие, че е християнин, а започнал да говори за вярата си, презирайки всякакъв човешки страх. Това станало на съвета, свикан от император Диоклециан, на който дал подробни указания на управителите как да постъпват с християните. Смелият войн Георги високо заявил пред този съвет:

– Вие се заблуждавате, защото вашите идоли не са богове. Иисус Христос е истинският Бог. Или познайте истината и се научете на благочестие, или пък престанете да смущавате със своето безумие тези, които са я познали.

Никой не очаквал да се говори по подобен начин на императора, мълчали и чакали да заговори Диоклециан, който също бил учуден и дълго мълчал. Накрая дал знак на проконсула Магненций да отговори на Георги. Магненций запитал младия войн:

– Кой те накара да извършиш тази дръзка постъпка?

– Истината – отговорил Георги.

– Коя е тази истина?

– Истината е сам Христос, гонен от вас.

– Та нима и ти си християнин? – запитал Магненций.

– Аз съм раб на Христа, моя Бог; с надежда в Него аз дойдох доброволно тук пред вас, за да свидетелствам за истината.

Императорът не успял да убеди Георги да се откаже от вярата си и разгневен, го хвърлил в тъмница.

Великомъченик

Заредили се ужасяващи изтезания, само заради отказа на Георги да се отрече от Христа: слагали огромен камък върху гърдите му; връзвали го гол на дървено колело с набити пирони, които да разкъсат тялото; държали го три дни в яма с негасена вар; обували му железни нагорещени обуща и го карали да тича с тях; давали му да пие силни отрови. Благодарение на силната си вяра в Спасителя, Георги понесъл стоически всички мъчения и Сам Господ Бог му се явил, за да го подкрепи и да излекува раните му. Георги извършил и много чудеса: възкресил един мъртвец и вола на един селянин, с молитва разрушил идолите в капището на Аполон. Императорът още повече се разгневявал и вкаменявал сърцето си, като мислел, че Георги прави магии и не искал да разбере, че Бог му помага.

В резултат на всички тези изцеления и чудеса, сама царицата, много от войниците и един идолски жрец повярвали в Христос. Диоклециан не могъл повече да сдържа яростта си и издал смъртна присъда: главите на собствената му жена и на великомъченика Георги да бъдат отсечени с меч. След още мъчения свети Георги бил обезглавен на 23 април 303 г.

Победата над злото

Най-известна по света е легендата за свети Георги. Познатата ни икона, на която той е на бял кон и убива змея с копие, изобразява това чудо. То станало близо до днешен Бейрут, недалеч от град Лида, където бил погребан светецът. Извън града, близо до планината Ливан, имало голямо езеро, при което живеела огромна змия, подобна на дракон. Излизайки от езерото, тя поглъщала хората, а дъхът от ноздрите ѝ тровел въздуха. Жителите й принасяли в жертва собствените си деца и всеки ден хвърляли жребий кого да изпратят. Един ден жребият се паднал на царската дъщерята. Докато я водели към езерото, за да бъде изядена от змея, свети Георги внезапно се появил на коня си. Той направил кръстния знак и пронизал змея с копието си, а след това го стъпкал с коня си. Принцесата и жителите на страната били спасени. По-късно били покръстени двадесет и пет хиляди мъже, без да се броят жените и децата. След много години там била построена църква, посветена на свети Георги и Пресвета Богородица.

Иконата на свети Георги, който убива дракона, има по-дълбок смисъл. Свети Георги подражава на Господ Иисус Христос през целия си живот, чак до смъртта си. От друга страна, змеят-дракон олицетворява злото и смъртта. Както иконата на Възкресението, така и тази на свети Георги, който убива дракона, изобразяват победа над злото –  грехът и смъртта са потъпкани.

СВАЛИ ЗАДАЧИТЕ


Адаптация и илюстрации: Л. Грибнева, Божидара, Мария и Денко Иванови

Използвани източници:

  1. https://pravoslavie.bulgarian-orthodox-church.org/ps/2003/2/svgeorgi.html
  2. http://www.pravoslavieto.com/
  3. http://arhangel.bg/bg/news/Andrei-Tkachov-Georgi-Pobedonosec-mychenik-se-razhda-vyv-vechnostta.html
  4. https://blogs.goarch.org/bg/blog/-/blogs/saint-george-and-the-dragon